February 2, 2015


Braziliaan 8 jaar detentie voor doodslag


February 2, 2015

Een Braziliaanse jongeman is voor 8 jaar geheel onvoorwaardelijk onder aftrek in detentie geplaatst door kantonrechter Maytrie Kuldipsing. De rechter achtte wettig en overtuigend bewezen dat de beklaagde zijn landgenoot heeft gedood. Omdat hij voor het eerst in aanraking met de justitie is gekomen is er een  straf van twee jaar minder dan de strafeis opgelegd. Het overleden slachtoffer is als gevolg van een messteek die hem is toegebracht in de borststreek, omgekomen. Het slachtoffer was bezig te bemiddelen in een geschil waarin de beklaagde geraakt was. De beklaagde wilde namelijk met de echtgenote van een vriend van het slachtoffer dansen, omdat zijn vriend zich ertegen verzette dat de beklaagde met diens echtgenote danste, ging de beklaagde tekeer. Hij hield het mes reeds gereed en dreigde daarmee. Om erger te voorkomen, sprak het slachtoffer de beklaagde aan en die uitte zijn woede daarbij tegen het slachtoffer, met het fatale gevolg. Uit verklaringen tijdens het onderzoek van de politie en op de zitting, is komen vast te staan dat de beklaagde zijn landgenoot niet wilde doden, maar onder invloed van alcohol dominerend gedrag heeft getoond. De rechter merkte op dat hij wel zelf verantwoordelijk is voor zijn dronken toestand en dat hij ook het risico aanvaard heeft dat er een dode kon vallen toen hij het mes hanteerde. GerogetteLeter was de raadsvrouwe in deze zaak.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249