February 2, 2015


8 Decemberstrafproces


February 2, 2015

De gewijzigde Amnestiewet en de afwezigheid van een Constitutioneel Hof, hebben vanmiddag wederom als spelbrekers opgetreden bij de hervatting van de strafzaak van Edgar Ritfeld in het 8 Decemberstrafproces. Auditeur-militair, Roy Elgin, heeft geopperd de vervolging van Edgar Ritfeld voor maximaal een jaar te schorsen, tevens heeft de Krijgsraad meer tijd nodig om een gedegen antwoord te formuleren op het verzoek van de eisers en is de zitting van Ritfeld uitgesteld naar 2 maart. Deze verdachte en diens raadsman, Gerold Sewcharan, waren vandaag overigens afwezig in het Gerechtsgebouw te Boxel. Tijdens de zitting bleek dat een aantal prealabele vragen beantwoord moet worden voordat de vervolging kan worden voortgezet. Er moet worden nagegaan of de Amnestiewet in strijd is met de Grondwet, hetgeen getoetst moet worden door een Constitutioneel Hof dat echter nog niet ingesteld is. Daar de nabestaanden zich mogen voegen in het strafproces tegen de verdachte Ritfeld, hebben ze een schadevordering tegen hem ingediend als een vehikel om in het rechtsproces te blijven. De schadeclaim moeten ze wel indienen voordat de rechter vonnis uitspreekt, terwijl de claim slechts kan worden toegekend als Ritfeld schuldig wordt bevonden. De advocaat van de nabestaanden van de slachtoffers van 8 december, overhandigde vandaag twee documenten aan rechter Cynthia Valstein-Montnor, ter voorbeeld van eerdere internationale vonnissen die tegen de Staat Suriname zijn uitgesproken. Het gaat om mensenrechtenschendingen in de zaak Aloeboetoe en Moiwana. Indien Ritfeld schuldig zou worden bevonden, zou een bedrag vastgesteld moeten worden naar maatstaf van het Internationaal Strafhof, welke voor de nabestaanden redelijk en billijk geacht kan worden. De auditeur-militair schoof de bewijslevering en de ‘hoe grootheid’ van geleden schade echter van zich af. Naar zeggen van de jurist Essed, wordt in dit kader te krampachtig vastgehouden aan hoe Surinaams recht en internationaal recht, waar ons land zich aan gecommitteerd heeft, toegepast moeten worden.  Auditeur-militair Elgin heeft voorts weersproken dat het strafproces te lang duurt.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249