January 31, 2015


Staatsolie leent DC Saramacca Boxblade


January 31, 2015

De verschillende zandwegen in het district Saramacca, zijn vanwege de aanhoudende regens in een slechte staat komen te verkeren. Het commissariaat beschikt wel over tractoren, maar niet over een achterblad. De districtscommissaris van Saramacca, heeft in dit kader eerder een verzoek gedaan bij Staatsolie Maatschappij Suriname, om de bestuursdienst te helpen met een achterblad, zodat de verschillende zandwegen in het district geëgaliseerd kunnen worden. Staatsolie heeft voor de periode van drie maanden een boxblade in bruikleen ter beschikking gesteld van het Commissariaat. Thans worden de wegen van Damalang geëgaliseerd.  Voorts wordt uit Saramacca gemeld dat de straatlozing, voorlangs Openbare School Uitkijk, is opgeschoond. De straatlozing van de Wanicakanaalweg te Uitkijk werd enkele dagen geleden opgeschoond. Vanwege achterstallig onderhoud was deze lozing helemaal dichtbegroeid, waardoor het water niet makkelijk kon wegstromen. Het aannemingsbedrijf Surzwam was ingeschakeld voor de werkzaamheden. De districtscommissaris van Saramacca, drs. Ravin Jiawan heeft zich tijdens de werkzaamheden persoonlijk georiënteerd. De ontwatering van de Sluisweg te Uitkijk in het district Saramacca is deze week eveneens aangepakt. Er een afvoerbuis van 8 duim geplaatst, zodat het water van de straatlozing kan wegstromen naar het Wanicakanaal. Bij regens kwam dit deel onder water te liggen met allerhande nare gevolgen van dien. Vermeldenswaard is dat voorts de lozing Tawajariepolderweg is opgeschoond.  Surzwam heeft in opdracht van het lokaal bestuur de lozing van de Tawajariepolderweg, grenzende aan de percelen van de Warnerweg opgeschoond. Verder heeft de Civieltechnische Afdeling van het Commissariaat Saramacca, op verzoek van het bestuur van Stichting Betania Mortuarium te Groningen, een onderhoudsbeurt gegeven aan het naambord van dit mortuarium.Tenslotte wordt bericht dat de wijkkantoren van het Centraal Bureau voor Burgerzaken te Jarikaba wooncentrum, Kampong Baroe, Groningen en Calcutta, in de maand januari zijn gerenoveerd en geschilderd.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249