January 31, 2015


CELAC topconferentie tegen armoede en honger


January 31, 2015

Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken, heeft deelgenomen aan de 3de Topconferentie van de Gemeenschap van Latijns Amerikaanse en Caraïbische Staten (CELAC), welke op 28 en 29 januari te Belen, Costa Rica, werd gehouden. De minister vertegenwoordigde tevens de president van de Republiek Suriname, Desiré Bouterse tijdens deze Topontmoeting. Tijdens deze staatshoofdenvergadering, met als centraal thema `Gezamenlijk bouwen aan een toekomst Vrij van Armoede en Honger’, hebben de 33 delegatieleiders stilgestaan bij de vorderingen die gemaakt zijn met betrekking tot armoedebestrijding in de afgelopen drie jaren.Ditmeldt de Afdeling Public Relations van het ministerie van Buitenlandse Zaken middels een persbericht. Tijdens de politieke dialoog, werd benadrukt dat armoedebestrijding kans van slagen heeft als transparantie en verantwoording inherent zijn aan het te voeren nationaal en regionaal beleid en dat corruptie een natuurlijk gevolg is van armoede. Enkele andere vraagstukken die de boventoon voerden gedurende deze vergaderingen zijn onder meer het uitroeien van armoede, klimaatverandering, duurzame ontwikkeling, de samenwerking tussen CELAC-China en een wereld vrij van nucleaire wapens. De beraadslagingen hadden als resultaat :het slotdocument ´Belén Politieke Verklaring´ , het CELAC-Actieplan 2015 en een 25–tal speciale verklaringen . Het politiek slotdocument behandelt onder andere de volgende thema´s : ‘ gezamenlijk bouwen aan duurzame ontwikkeling op basis van rechtvaardigheid’; ‘ werken aan de prioriteiten van de globale ontwikkelingsagenda’, het hoofd bieden aan klimaatsverandering en global warming’, het bevorderen van vrede t.b.v. duurzame ontwikkeling’ , het versterken van relaties met extra-regionale partners’ . Het actieplan behelst onder meer de volgende samenwerkingsbieden: gezinslandbouw, onderwijs, cultuur en dialoog tussen de diverse culturele groepen, arbeid, migratie , werelddrugsprobleem, wetenschap , technologie en innovatie, milieu, energie, infrastructuur, financiële samenwerking , post 2015 development agenda. De diverse verklaringen hadden onder meer betrekking op: financiering voor ontwikkeling, het versterken van de relatie tussen CELAC en de Verenigde Naties , de urgente noodzaak voor een wereld vrij van nucleaire wapens, transparantie en corruptiebestrijding, educatie voor duurzame ontwikkeling en uitdagingen voor CELAC Middle Income Countries. Bij het toespreken van de staatshoofdenvergadering op 28 januari, heeft minister Lackin met name benadrukt dat het creëren van een duurzame toekomst voor de mensheid slechts op basis van concrete acties en plannen gerealiseerd kan worden. Lackin zei dat dit de basis zal zijn voor een Latijns Amerika en Caraïbisch Gebied in transitie met onbeperkte mogelijkheden voor het creëren van groei en welvaart. Bilaterale gesprekken Minister Lackin heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om een bilateraal onderhoud te hebben met deze belangrijke FAO vertegenwoordiger, waarbij gesproken is over de de verdere ontwikkeling van de landbouwsector in ons land en volledige ondersteuning is toegezegd door de FAO. Ook zijn er diverse bilaterale gesprekken gevoerd met onder andere de minister van Buitenlandse Zaken van Panama, Isabela Saint Malo, ambassadeur Gustavo Pacheco en ambassadeur Gabriel Greising van Uruguay. Minister Lackin besprak met zijn collega van Panama de noodzaak van betere vliegverbindingen middels het tekenen van een `open sky’ overeenkomst, algehele visum afschaffing en vergroting van het handelsvolume tussen beide landen. Met Uruguay werd in het bijzonder gesproken over de technische ondersteuning welke Uruguay aan Suriname heeft toegezegd op het gebied van landbouw en veeteelt ten behoeve van de ontwikkeling van rijstgewassen en de rundveestapel. Daarnaast zal een uitwisseling van technici plaatsvinden voor het ontwikkelen van nieuwe productie technieken teneinde het streven van voedselzekerheid te garanderen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249