January 24, 2015


De regering luistert toch niet


January 24, 2015

Volgens de regering zijn de economische vooruitzichten voor dit jaar en het jaardaarna goed. De minister van Financiën, Andy Rusland, ziet zelfs dat de groei boven het gemiddelde in de regio zal zijn. De uitstaande rekeningen van de overheid bedragen op dit moment SRD 100 miljoen. Het leningenplafond is niet overschreden. Er is zelfs nog een ruimte van 27 procent. Rusland deelde op een bijeenkomt van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) mee dat de overheid er alles aan doet om de vaste betalingen te garanderen. “We worden vaker beschuldigd van geldverspilling. Maar als de cijfers gepresenteerd worden, merkt u dat het gaat om uitsluitend de noodzakelijke uitgaven.” En juist om het laatste maken wij ons sedert het aantreden van deze regering druk. Ofschoon deze minister beweert dat er niet verspild wordt en er juist plannen zijn om de terugvallende inkomsten op te vangen, ziet de realiteit er anders uit. De regering is wel degelijk bezig geld te verspillen. Kijk maar hoeveel mensen sedert 2010 tot heden, in dienst zijn genomen, en zet dat af tegen de extra druk op de staatshuishouding. Hoeveel geld is gegooid tegen projecten, waarvan het rendement niets heeft opgeleverd. De naschoolse opvang is bij monde van de president zelf een `nyan patu’ geweest. Miljoenen SRD’s zijn er tegenaan gegooid en niets is ermee bereikt. Nu er eenmaal geen geld meer is om dienstverleners te betalen, wil men een spoorweg aanleggen van meer dan 120 miljoen euro. De regering is vaker op de vingers getikt door economen en andere deskundigen om het uitgaven patroon te matigen. Echter wordt dit aan dovemansoren gezegd. Men wenst allerlei showprojecten uit te voeren, zonder erbij stil te staan wat de financiële consequenties zijn. Projecten worden uitgevoerd met de bedoeling om zetelwinst te boeken op 25 mei 2015. Hoewel dat op zich geen punt is, moet men geen uitgaven doen wanneer de kas het niet toelaat. Men wenst projecten uit te voeren die niet realistisch zijn. Wat de noodzaak van een spoorweg is, weet Joost alleen. Of is het omdat men de kans ziet via dit project ook een ‘njan’ te maken? Deze regering heeft nooit geluisterd en zal ook nooit luisteren naar waarschuwingen. Wij hebben zelf gezien welke puinhoop in de periode 1996-2000 is achtergelaten. En toch durft men te zeggen dat de situatie er nu beter voor staat. Hoe konden we in 2010 bijkans 1 miljard dollar als reserve hebben en dat bedrag is nu bijkans gehalveerd. Leg uit noh?!