Limbopersad, de zwarte Goebbels van Suriname

Op zondag 18 januari 2015 heb ik gereageerd op het artikel van mijn politieke opponent pastor/politicus drs.Andre Misiekaba. De heer drs. A. Misiekaba heeft op maandag 19 januari 2015 een reactie op mijn artikel gegeven bij zijn politieke bondgenoot meneer Limbopersad (oud leerling van de Koenderschool). Meneer Limbopersad is flink tekeer gegaan tegen de schrijver/politicus/Surinamer /geograaf/politiek analist en propagandist van de VHP, de heer Hardeo Ramadhin en noemde hem weer een gifmenger. Nadat hij geraasd en getierd had op de heer Hardeo Ramadhin, neemt hij een interview af van zijn politieke vriend /bondgenoot drs.A. Misiekaba. Met mijn weinige psychologie-kennis, welke ik eens op de onderwijzersakte en de hoofdakte vergaard heb, kan ik deze twee heren heel goed begrijpen. Ik ben geen helderziende, maar met de komst van G-7 zien deze twee paarse vrienden spoken bij daglicht. Begrijpelijk, in de nacht van 25 op 26 zal de dag van de politieke bevrijding komen (de D-Day ) en de scheldkanonnade zal ook verdwijnen.

Pastor/politicus drs.Andre Misiekaba verkracht de waarheid
De heer André Misiekaba heeft in vergelijking tot meneer Limbopersad van de Koendersschool, heel beschaafd en netjes zijn zienswijze gegeven, vooral over het district Nickerie. Ik mag van mening met hem verschillen, maar historische feiten welke vastgelegd zijn in boeken, kunnen niet verdoezeld worden. Ik zal mijn analyses blijven geven en anderen mogen ook hun zienswijze presenteren. Wat al plaatsgevonden heeft, kan niet meer teruggedraaid worden. De geschiedenis verschaft ons heldere, betrouwbare, geordende en samenhangende kennis en leert ons ook hoe zulke kennis verworven kan worden. Meneer A.Misiekaba heeft heel wat namen van volksvertegenwoordigers van Nickerie door elkaar gegooid. Voor de correctheid leg ik alles weer vast voor de lezers. De paarse heren Limbopersad en drs. Andre Misiekaba kunnen zelf nagaan welke personen gekozen zijn. Verdere tekst en uitleg zijn niet nodig. Onbekendheid kan immers leiden tot bekrompenheid en domme herhaling.

G-7, op weg naar de vierde zetels in Nickerie
Mijn voorgaande analyse over de uitslag van de verkiezingen van 25 mei 2015 in Nickerie voor G-7 zou drie zetels zijn. Na de massameeting van de VHP op 10 januari 2015 heb ik mijn zienswijze gewijzigd en ook duidelijk aangegeven dat G-7, met een kleine inspanning ook de vierde zetel kan behalen. Deze laatste zin heeft zoveel emoties gebracht bij meneer André Misiekaba dat hij in de pen moest klimmen om mij een college te geven over Nickerie. Met het vertrek van Harriet Ramdien (1.557 stemmen, NDP), R.Wongsoredjo (910 stemmen, KTPI)), P.Lachman (2.235 stemmen, NS) en het heengaan van drs.Abel (2.210 stemmen, NDP ) zit de MC in grote problemen in Nickerie en zal waarschijnlijk in 2015 slechts een zetel behalen. Dit verhaal heb ik al eerder gepubliceerd en zal dit verder niet meer herhalen. Meneer A.Misiekaba heeft het volledige recht om niet eens te zijn met mij, maar de cijfers zal ik blijven publiceren voor de kiezers.

Limbopersad, een schaamteloze, gefrustreerde regeringswoordvoerder
Maandag 18 januari 2015 werd ik door een vriend opgebeld om naar SRS te luisteren. Die meneer Limbopersad (Koenderschool) was bezig meneer Hardeo Ramadhin te bespreken, omdat ik zijn politieke vriend Andre Misiekaba van repliek gediend heb. De halfgeschoolde, agressieve meneer met zijn kronkelbrein, zegt alles wat op dat ogenblik in hem opkomt om de waarheid aan zijn zijde te krijgen. Een man van de Koenderschool (LBGO) heeft het bij deze president heel ver geschopt als regeringswoordvoerder. Eerder heb ik al gezegd dat deze meneer een salaris toucheert van ruim SRD 16.000,00 per maand. Dit salaris is gelijk aan het salaris van vier volledig bevoegde leraren die op de middelbare scholen doceren. Een man met een geringe geestelijke bagage (Koenderschool) is ver over het paard getild en dagelijks bespreekt hij eerbare, beschaafde en respectabele Surinamers die een andere politieke kleur hebben en de filosofie van de paarse partij niet aanhangen. Zijn politieke baas, de president, corrigeert deze meneer niet en laat hem zijn gang gaan. Hij beschuldigt anderen dat zij etnisch bezig zijn, terwijl meerdere gezaghebbende politici in Suriname hem al betiteld hebben als de Zwarte Goebbels van Suriname. Ik schaam mij voor deze regeringswoordvoerder, maar in alle eerlijkheid moeten wij voorlopig met deze Zwarte Goebbels leren leven tot 25 mei 2015. Op het Surinaamse volk (het electoraat) wil ik een beleefd verzoek doen om de hele politieke familie van de Zwarte Goebbels op 25 mei 2015, naar huis te sturen. De Surinamers zijn over het algemeen beschaafde mensen. Ondanks onze politieke verschillen, hebben wij altijd respect gehad voor onze politieke opponenten. De Zwarte Goebbels durft op de radio politieke opponenten uit te maken voor racisten, huichelaars, mislukkelingen, hypocrieten, giftmengers en zo kan ik deze rij verder aanvullen.

Wie is de echte Goebbels?
Onlangs ontmoette ik een 82 jarige oudere vriend van mij en hij vroeg mij of ik een artikel over de echte Goebbels kan schrijven. Ik lachte en zei tegen hem het volgende: Ga op het internet en zoek de naam Joseph Goebbels op en U vindt dan een korte levensbeschrijving (biografie ) van hem”. Hij was heel eerlijk en zei het volgende: “Ik weet niet met de computer om te gaan”. Paul Joseph Goebbels (1897-1945) was tijdens het terreurbewind van Adolf Hitler minister van Propaganda (1933- 1945). Op 1 mei 1945, na de val van Nazi–Duitsland, hebben Goebbels en zijn vrouw Magda hun zes kinderen cyanide capsules gegeven en zijn ingeslapen. Daarna heeft het echtpaar Goebbels op 1 mei 1945 suïcide gepleegd. Ik hoop dat mijn vriend uit dit artikel iets eruit kan halen.

Kom tot inkeer, meneer Limbopersad
Meneer Limbopersad, ik zou de naam van Zwarte Goebbels nooit in mijn artikel gebruiken. Wanneer U vanaf vandaag (20 januari 2015) uw afkeurenswaardig gedrag verandert, en eerbare burgers weer met respect behandelt, zal ik U in het vervolg ook met respect behandelen. Voorlopig is de stand van de wedstrijd 1-1.
Dankzij de objectiviteit van de nationale pers (sites) kunnen wij via woord en geschrift de Surinaamse Zwarte Goebbels van repliek dienen. Op 26 mei 2015 zal ik een artikel schrijven met als kopstuk: “Er is een tijd van komen, maar ook een tijd van gaan”. Dit artikel zal bestemd zijn voor de radiopresentator meneer Clifton Limburg en niet voor meneer Limbopersad (of de Zwarte Goebbels). Ter afsluiting van dit artikel volgt een citaat van de heer Joseph Goebbels. Ik geef dit mee ter overdenking: “We shall go down in history as the greatest statesmen of all time, or as the greatest criminals”.

Hardeo Ramadhin

More
articles