January 17, 2015


Suriname gebaat met didactiek Singapore


January 17, 2015

Ons land zou profijt kunnen trekken van de vernuftige reken/wiskunde didactiek die Singapore vanaf 1980 heeft doorgevoerd. Dit kwam gisteravond naar voren tijdens de openbare lezing: `Een vergelijking van de ontwikkelingen binnen de reken/wiskunde didactiek in Suriname, Singapore en Nederland en onze mogelijkheden in de toekomst’, gehouden door de onderwijskundige, consultant en docent wiskunde aan de Hogeschool van Amsterdam, drs. Kenneth John Tjon Soei Sjoe. Tijdens zijn presentatie werd nagegaan welke richting Suriname op moet met het reken/wiskunde- onderwijs en wat van andere landen geleerd kan worden. Met name van Singapore, dat in 1980 een totale vernieuwing heeft doorgevoerd in het reken/wiskunde-onderwijs, zou kunnen worden afgekeken. In het Surinaams onderwijs zou meer aandacht moeten zijn voor opbrengstgericht werken, en er zou nader moeten worden gekeken naar thema’s als: de algemene en vakspecifieke uitgangspunten van het onderwijs, de rol van het ontwikkelen van curricula en de begeleiding alsook de belangrijke rol van de lerarenopleidingen, waarbij onderzocht moet worden welke mogelijke veranderingen wij in Suriname zouden kunnen doorvoeren. Tjon Soei Sjoe wees onder meer op de kracht van contexten en visualisering, hij haalde daarbij diverse voorbeelden aan. Kinderen de som 20:5 laten maken, kan bijvoorbeeld door ze uit 20 vijf groepen te laten maken. Lastiger is de som 8:½, maar door steeds ½ af te trekken van 8, wordt makkelijk op het antwoord 16 gekomen. Visualisatie is eveneens handig bij de vraag of 1/3 groter is dan 2/5. Gevisualiseerd wordt dat 1 roti door 3 kinderen moet worden gedeeld en 2 roti’s door 5 kinderen. In het eerste geval zouden 2 roti’s door 6 kinderen moeten worden gedeeld, dus 1/3 is minder dan 2/5. De wiskundige wees voorts op de kracht van modellen zoals rechthoekmodel, strokenmodel, getallenlijn, en verhoudingstabel. De vraag: ‘Nina is 3 jaar jonger dan Jonas en Yasinne is 2 jaar ouder dan Jonas. Samen zijn ze 41 jaar. Hoe oud is Jonas?’ kan wiskundig worden opgelost (N=J-3; Y = J+2; N+J+Y=41 dus (J-3) + J + (J+2) = 41. J=14, Y=16 en N= 11), maar dit zou veel makkelijker kunnen door dit te visualiseren met het strokenmodel.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249