Jaaroverzicht Binnenland April 2014

In onze oudejaarseditie maken wij al decennialang een aanvang met de publicatie van een overzicht van de meest relevante gebeurtenissen in de verstreken twaalf maanden. Een heel werk dat vele weken in beslag neemt. Het afgelopen jaar kende, zoals elk jaar, hoogte- en dieptepunten. In de politiek zagen we ontwikkelingen die als niet bepaald positief kunnen worden aangemerkt. Onder meer werd de politieke partner, Pertjaja Luhur, door de president uit de coalitie gezet. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat er binnen het parlement nog nauwelijks kan worden vergaderd door het steeds optredend quorum gebrek. Beslist een hoogtepunt was de opening van de nieuwe raffinaderij van Staatsolie, een zeer grote prestatie van de directie van dat bedrijf en al zijn medewerkers. Ook de start van de mijnactiviteiten van Surgold in het Nassaugebied, mag niet bij de introductie van het jaaroverzicht als zeer positieve ontwikkeling voor Suriname worden weggelaten. Teveel zaken die zich hebben voorgedaan om ze in de aanhef van deze verzameling aan te halen. In de komende dagen zullen we steeds een deel van dit verslag aan onze lezers presenteren. We verzamelden het volgende: 

APRIL 2014

De operationalisering van de Kustwacht Suriname (KWS) komt steeds dichterbij. In de conceptbegroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken staat dat de kosten voor de KWS dit jaar op ongeveer SRD 49 miljoen worden geraamd. In 2015 worden de kosten geschat op SRD 85 miljoen.

Suriname heeft alleen al in 2013 ruim US$ 175 miljoen voor projecten van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) geleend, waarvan US$ 160 miljoen is uitgekeerd. Dit blijkt uit het jaarrapport dat de IDB heeft gepubliceerd. Het leenbedrag kan als uitzonderlijk hoog worden aangemerkt, aangezien exclusief deze miljoenen, in de periode 1961-2013 slechts US$ 515 miljoen bij de IDB werd geleend.

De conceptwet Minimumuurloon is behandeld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Ministers (RvM). Hiermee is dit ontwerp een stap dichterbij om behandeld te\ worden door De Nationale Assemblee (DNA). Het ontwerp moet nu nog de zegen krijgen van de Staatsraad, alvorens deze aangeboden kan worden aan het parlement.

Er heeft een significante verlegging plaatsgevonden van de route van cocaïnesmokkel uit Suriname naar Nederland. Het verderfelijke spul wordt in het voormalige moederland grotendeels binnengesmokkeld via de haven van Rotterdam en niet via de internationale luchthaven Schiphol. Dit blijkt uit informatie die de Nederlandse politie openbaar heeft gemaakt.

De verzekeringsmaatschappij Assuria NV lanceert in verband met zijn 23-jarig bestaan en twee jaar Assuria General (GY) Inc. een tweelandendekking. Met deze unieke dienstverlening is het gemak van verzekeren verhoogd, daar bij het afsluiten van een verzekering die geldig is in Suriname en Guyana er bovendien geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Er is een toenemende bezorgdheid over dengue en chikungunya, alsmede andere ziekten in de regio en in de wereld die door infectiedragende insecten worden veroorzaakt zoals: malaria, deishmaniasis en filaria. In het kader van World Health Day op 7 april wordt door zowel de World Health Organization (WHO) als het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) gewaarschuwd dat een kleine insectenbeet grote gevolgen kan hebben.

De minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Steven Relyveld, reikt in Meerzorg, Commewijne, 118 grondbeschikkingen uit. Aan bewoners van de plantages Alliance en Bakkie reikt hij 80 grondbeschikkingen uit.

De nabestaanden van de vijftien slachtoffers van het bloedbad van 8 december 1982 in het Fort Zeelandia vragen aan de Krijgsraad om niet alleen de zaak tegen verdachte Edgar Ritfeld te hervatten, maar ook de respectieve zaken tegen alle andere 24 verdachten inclusief de hoofdverdachte Desiré Bouterse. De schorsing van de zaak tegen Ritfeld is tijdens een zitting te Boxel opgeheven en heropend nadat Ritfeld het Hof van Justitie (HvJ) zover had gekregen dat het in januari bij vonnis heeft bevolen dat de Krijgsraad zijn zaak verder moet behandelen, ongeacht de Amnestiewet 2912.

Reeds geruime tijd rijden de politievoertuigen in de avonduren met zwaailichten. De bedoeling hiervan is om de zichtbaarheid van de politie te accentueren. Hoofdvoorlichter van het Korps Politie Suriname, Humphrey Naarden, zegt dat het rijden met zwaailichten een preventief karakter heeft, dat door het KPS bedacht is.

Toppers bij het Korps Politie Suriname (KPS) vrezen dat criminelen voorzichtiger en slimmer kunnen worden naar gelang de politie de beschikking krijgt over betere technieken om de criminaliteit te beteugelen. Als het aan de inspecteurs Patrick Tjin Liep Shie en Carl Cederboom, respectievelijk hoofd en onderhoofd van de Forensische Opsporingsdienst lag, dan was er geen publiciteit gegeven aan de nieuwe aanwinst van deze dienst: een Automatic Fingerprint System (AFIS).

Een tankwagen van Staatsolie die onderweg was van Paramaribo naar Nickerie, is op de Oost-Westverbinding betrokken bij een verkeersongeval. Het voertuig, dat ongeveer 20.000 liter diesel vervoerde naar Nickerie, bestemd voor distributie onder pompstations, is door een tot nog toe onbekende oorzaak ter hoogte van km 169, voorbij Coronie op de Nelson Mandelaweg, ook bekend als Afdamming, omgekanteld en op zijn zij terechtgekomen.

Suriname neemt mondiaal gezien de vierde plaats in van landen met de grootste religieuze diversiteit. Dit blijkt uit de vrijgekomen geactualiseerde Religious Diversity Index (RDI) van het Pew Research Center.

De directeur van de Belastingen, Tony van Dijk, zegt dat de acties tegen skalianhouders die niet voldoen aan hun betalingsverplichtingen tegenover de belastingdienst doorgaan. Een skalian is een soort boot waarop aan goudwinning wordt gedaan.

Een nieuwe politieke partij dient zich aan onder de naam ‘Baasa’, Aukaans voor ‘omhelzen/omhelzing’. De naam is, aldus de oprichters, gelijk een oproep aan de totale gemeenschap een eenheid te vormen en elkander te omhelzen en de gelederen te sluiten, een oproep die dubbel zou gelden voor Marrons en inheemsen. Het oprichtingsbestuur wordt aangevoerd door voorzitter Nicolaas Prisirie.

Ruim 47% van de export van Surinaams rondhout gaat naar China, terwijl 82% van het exportvolume van het rondhout naar Azie wordt verscheept. Dit blijkt uit recente bosbouwstatistieken over de productie en export van hout en houtproducten van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) van het Directoraat Bosbouw Economische Diensten.

190 Surinamers zijn in 2013 door Nederland aan de grens geweigerd. Dit blijkt uit data van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS noemt deze groep derdelanders, namelijk personen met een andere nationaliteit dan die van één van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, Ijsland, Liechtenstein of Zwitserland.

De Pertajah Luhur (PL), de partij van Paul Somohardjo, maakt niet langer deel uit van de coalitie. De partijleider werd door president en coalitieleider Desiré Bouterse ontboden en per brief bedankt voor zijn aandeel in de coalitie. Bouterse zou hem al maanden niet meer vertrouwen. De scheuring in de coalitie werd manifest na de zoveelse mislukte poging De Nationale Assemblee (DNA) een vergadering te laten beleggen.

President Desiré Bouterse erkent dat zijn kabinet op een richelsmalle basis verder moet regeren. “Het is nog steeds de meerderheid en dat is democratie”. De coalitie is in het parlement teruggevallen naar een basis van 26 van de 51 leden in De Nationale Assemblee (DNA). Die situatie is ontstaan nadat Bouterse als leider van het Coalitieberaad de coalitiepartner Pertjajah Luhur (PL) had bedankt. De president neemt daarmee de minimale meerderheid en het risico op patstellingen in het politieke veld op de koop toe.

De belastingdienst heeft de algehele seksindustrie met haar vele massagesalons in het vizier. De directeur der belastingen, Cornelis Van Dijk, beklemtoont dat er reeds wordt opgetreden. De belastingdienst heeft geen moreel oordeel over de activiteiten die plaatsvinden en of zaken al dan niet legaal geschieden, maar kijkt alleen of er inkomen wordt genomen.

De Nationale Partij Suriname (NPS) loopt niet warm voor een eventuele samenwerrking met Pertjajah Luhur (PL). PL is door president Desire Bouterse uit de coalitie gezet wegens chantagepolitiek en onbetrouwbaarheid.

President Desiré Bouterse trekt in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), de leiding van de partijafdeling Saramacca tijdelijk naar zich toe. Bouterses besluit om zelf de subafdeling te gaan leiden, kwam nadat partijen niet tot elkaar konden komen. De twee rivaliserende kampen worden geleid door Badisein Sital aan de ene kant en Robby Malhoe aan de andere. De ruzie begon nadat de partijleiding Malhoe naar voren had geschoven als leider van de NDP-Saramacca en Sital als NDP-coördinator in het district.

Het Kabinet Bouterse-Ameraali is weer compleet. President Desiré Bouterse beëdigde tijdens een groots opgezette ceremonie in een bomvolle Congreshal Soerish Algoe, Edmund Leilis en Don Tosendjojo tot respectievelijk minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Binnenlandse Zaken (BiZa) en Handel en Industrie (HI). Tevens wordt Djoemadie Kasanmoesdiran beëdigd tot onderminister van LVV en Remy Pollack ingezworen als districtscommissaris van Commewijne.

Ben Naipal, projectontwikkelaar, zegt dat het aandeel van het Korps Politie Suriname (KPS) voor wat de verkeersveiligheid aangaat maar liefst 0,0% is. Hij is van mening dat de sterke arm methodes moet creëren, die de weggebruikers dwingen om zich te houden aan de verkeersregels.

De Verenigde Hervormings Partij (VHP) is niet vies van een samenwerking met de recentelijk uit de coalitie gedumpte Pertjajah Luhur (PL). De twee partijen hebben er zelfs al over gesproken.

Uit informatie verstrekt door het ministerie van Openbare Werken en een consortium van ingenieurs komt naar voren dat de locatie op de hoek van de J.A.Pengelstraat en de Gemenelandsweg die in het verleden is gekozen om het nieuwe hoofdbureau van het Korps Politie Suriname (KPS) te bouwen, naderhand ongelukkig blijkt te zijn gekozen. Verkeerstechnisch is het niet de beste keus. Intussen is het geraamte van het pand al halverwege opgezet.

De nieuwe partij wordt groter dan het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling (NF) en moet in staat zijn de verkiezingen ruim te winnen door in één keer een regeerbare meerderheid in de wacht te slepen. De contouren worden steeds duidelijker, er worden steeds meer potentiële partners erbij betrokken. Het conceptdocument is al rond. Het breik achter dit nieuwe, nog naamloze verbond is parlementariër oud-minister van Justitie en Politie, de VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi.

De Amerikaanse multinational Newmont Mining temporiseert het Merian-project. De aangekondigde megafusie met de andere gigant in de goudmijnsector, Barrick Gold, is ook afgeblazen. De twee mijnbouwbedrijven waren er bijna uit en zouden de samenwerking aankondigen, maar kwamen er uiteindelijk niet uit welke goudmijnen er allemaal meegenomen zouden worden in de nieuwe spin-off. Er werd geen overeenkomst bereikt voor de deadline die Barrick en Newmont zichzelf hadden opgelegd.

De partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) gaat van start met een vervroegde verkiezingscampagne, want misschien kunnen de voorgenomen verkiezingen van mei 2015 eerder plaatsvinden, omdat de meeste coalitiepartijen reeds bezig zijn met het uitvoeren van campagnes.

De districten Nickerie en Commewijne huisvesten een vrij grote populatie Guyanezen. Dit blijkt uit de recent uitgekomen Volume-II Districtsresultaten van de Achtste Algemene Volkstelling van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS).

More
articles