Een succesvol 2014 achter de rug…… ……en op naar een sportief 2015

Het jaar 2014 is haast achter de rug. Nog enkele uurtjes scheiden ons van 2015. In het persoonlijk leven hebben velen voor het komend jaar nieuwe doelen gesteld danwel besloten de doelen, die in 2014 niet gehaald zijn te realiseren. Dit geldt ook voor de sporters. Ruim een week geleden zijn de sporters, die in 2014 uitzonderlijke prestaties hebben geleverd gehuldigd door de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname (VSJS) en hebben deze sporters tijdens het VSJS Sportgala de daarbij behorende awards in ontvangst mogen nemen. Sporters, die in zeventien verschillende sportonderdelen tot de beste of meestbelovende van het jaar werden uitgeroepen mogen terugblikken op een succesvol 2014. Ongetwijfeld gaan zij voor herhaling en nog meer succes in 2015. Voor zij die het om welke redenen dan ook hebben laten afweten, ligt er een nieuw jaar vol nieuwe uitdagingen en kansen in het vooruitzicht. In 2015 kan worden goedgemaakt wat in het haast afgelopen jaar verkeerd is aangepakt. Inzet, doorzettingsvermogen en vastberadenheid zullen de sleutel moeten zijn voor een sportief en succesvol 2015. Zoals VSJS-voorzitter Desney Romeo het op de gala-avond stelde, zullen beleidsmakers dié mogelijkheden moeten scheppen zodat sporters zich te allen tijde ten volle kunnen ontplooien. Romeo wees ook op de noodzaak aan internationale meetmomenten, wat van groot belang is willen we ook in 2015 de vruchten hiervan plukken. Wat ook zeer belangrijk is, zoals ook door Romeo aangehaald, is dat besturen van sportbonden hun schouders onder het werk zetten. Ook al gebeurd dat pro Deo! Ook in 2015 zullen in de verschillende besturen de neuzen in een richting moeten wijzen voor collectief succes, terwijl daarbij de bijdrage van sporters, ouders en de overheid niet mag ontbreken!!

More
articles