October 3, 2014


Versterken leiderschap Caribische lesbische en biseksuele vrouwen


October 3, 2014

Lesbische en biseksuele vrouwen zijn in Suriname en het Caribische gebied een vrij onzichtbare groep. Zo is er bijvoorbeeld vrij weinig in de statistieken bekend over de discriminatie die zij vanwege hun seksuele geaardheid of gender expressie ervaren alsook gezondheidsproblemen die hen specifiek raken. Op initiatief van United & Strong een organisatie uit St Lucia, het Caribisch Forum for the Liberation and Acceptance of all Genders and Sexualities (CARFLAGS) en Women’ S Way Foundation uit Suriname, zal van maandag 6 oktober tot en met zaterdag 11 oktober aanstaande  in het Wyndham hotel de tweede Caribische lesbische en biseksuele vrouwen conferentie gehouden worden. Circa 30 vrouwen uit 15 verschillende Caribische landen zullen tijdens deze conferentie meer kennis en inzicht krijgen in onder ander de werking van de OAS en UN, het verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie jegens vrouwen (CEDAW), seksuele reproductieve rechten, projectschrijven en fondswerven. Het doel van deze conferentie is het versterken van leiderschap van deze groep vrouwen, zodat zij beter instaat, zal zijn voor haar belangen en rechten op te komen. De opening van deze conferentie zal op 6 oktober in het Wyndham hotel geschieden door de Minister van Binnenlandse Zaken, Edmund Leilis. Onder anderen parlementariër Noreen Cheung en Kenita Placide van United & Strong zullen de genodigden tijdens de openingsceremonie ook toespreken.