DEMOCRATISCH OF AUTOCRATISCH?

Date

De NPS behaalde bij de onlangs gehouden verkiezingen door ons huidig kiesstelsel, dat door velen al decennia lang als zeer oneerlijk wordt bestempeld, slechts 3 zetels, terwijl een andere partij die veel minder stemmen wist te verkrijgen, een groter aantal zetels in DNA behaalde. Maar ja, zolang we niet overgaan tot wijziging van dit stelsel,

De NPS behaalde bij de onlangs gehouden verkiezingen door ons huidig kiesstelsel, dat door velen al decennia lang als zeer oneerlijk wordt bestempeld, slechts 3 zetels, terwijl een andere partij die veel minder stemmen wist te verkrijgen, een groter aantal zetels in DNA behaalde. Maar ja, zolang we niet overgaan tot wijziging van dit stelsel, zal er aan de zetelverdeling niet wezenlijk veel veranderen. Het zal toch anders moeten in de toekomst, wil er niet veel meer frustratie bij het electoraat optreden. De NPS heeft nu 3 zetels kunnen behalen, een vooruitgang van slechts 1 assembleezetel ten opzichte van 2015. Er is dus geen wezenlijke vooruitgang geboekt door de groene partij die naar onze mening, veel beter verdient. Maar met 3 zetels heeft de partij binnen de nieuwe en aankomende coalitieregering, niet veel in de melk te brokkelen en moet zich tevreden stellen met twee ministeries. De partij moet dan ook zo snel mogelijk de kandidaten aanwijzen voor de portefeuilles op Onderwijs en Ruimtelijke Ordening. En dat dient natuurlijk binnen de groene partij op een democratische wijze te geschieden met  inachtneming van de visie en wensen der structuren.  En juist daaromtrent is er nu grote heibel ontstaan voor wat betreft de voordracht en de keus van de aankomende minister op Onderwijs,  Wetenschap en Cultuur. Bigi trobi in de NPS over de voorkeur van de voorzitter Gregory Rusland voor mevrouw Danielle Beeldsnijder- Van Windt, om de scepter te gaan zwaaien op dit belangrijke ministerie. Binnen een deel der structuren van de NPS is men het absoluut oneens met de keuze van de voorzitter en is men zelfs van mening dat de man op autocratische wijze, Beeldsnijder wenst door te drukken en geen rekening wenst te houden met de voorkeur van de structuren die mevrouw Shanti Venetiaan een veel betere kandidaat achten als minister van Onderwijs. Velen binnen de NPS zijn van mening, dat Rusland geen rekening wenst te houden met de mening van de structuren en vasthoudt aan Beeldsnijder als nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De structuren hebben daarbij aangehaald dat Venetiaan, dochter van oud-president Venetiaan, veel ervaring heeft binnen het onderwijs en daarom geknipt zou zijn voor deze functie. Beeldsnijder zou  geen enkele pedagogische bevoegdheid bezitten,  omdat ze het IOL niet volledig heeft doorlopen en bij Opa Doelie slechts  beheerder en geen coördinator is. Haar cv zou bij wijze van spreken, niet naast dat van Venetiaan kunnen worden geplaatst. Het is voor de stucturen van de groene partij daarom volkomen onverklaarbaar, waarom Rusland zo zit te hameren op de kandidatuur van Beeldsnijder. Uit andere kringen van de NPS wordt vernomen, dat Rusland niet voor Venetiaan wenst te gaan, omdat hij niet vergeten is, dat hij niet de voorkeur van oud-voorzitter Venetiaan was om de partij na diens uittreden te gaan leiden. Het is publiek geheim binnen de groene partij dat  Venetiaan, toentertijd in Ivan Fernald  een veel betere opvolger zag om de NPS wederom tot grotere hoogte te stuwen. Rusland heeft volgens veel NPS’ers, nimmer in de schoenen kunnen staan van zijn voorgangers Arron en Venetiaan, en zal daarom ook niet slagen, de partij tot verdere groei te brengen, indien hij als voorzitter gehandhaafd wordt. Naar verluidt, zijn er nu reeds stromingen binnen ‘Grun Dyari’ die vinden dat Rusland de eer aan zichzelf moet houden en verkiezingen voor een nieuw hoofdbestuur moet uitschrijven, omdat zijn ster in zoverre daar sprake van was, danig aan het verbleken is. Ook werd ons vanwege de strucrturen meegedeeld, dat Rusland nimmer zou kiezen voor Fernald als minister van Onderwijs, omdat hij deze voorname NPS’er altijd al als een bedreiging binnen de partij heeft gezien. De dyugu dyugu binnen de NPS is nu goed gaande en zal alleen maar heviger worden als Rusland op autocratische wijze, toch Beeldsnijder voordraagt als minister voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Een dergelijk niet-democratisch handelen van Rusland, kan gaan resulteren op een hernieuwde uitstroom van leden en sympathisanten uit de groene partij. En juist daarmede is de NPS niet gediend.  De NPS heeft bij de laatste verkiezingen, een niet noemenswaardige groei doorgemaakt en dat wordt Rusland als leider van de partij, ook in de schoenen geschoven. Hij zou totaal het charisma van zijn voorgangers ontberen en daarom met zijn aanblijven, de groei van de partij ondermijnen. Het is daarom goed dat men zich thans roert in de partij, alleen door zich niet verder te laten leiden door verkeerde inzichten, kan de partij weer tot bloei geraken. Er wordt volgens NPS’ers, nu met argusogen uitgekeken naar de kandidaat die Rusland aan de aankomende president voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal voordragen. Volhardt hij in zijn keus een persoon voor te dragen die niet aan de verwachtingen van de structuren voldoet, dan zal het verzet in de groene partij tegen Rusland als voorzitter, alleen maar in alle hevigheid toenemen.

More
articles