June 29, 2020


Twist parlementariërs op sociale media


June 29, 2020

De partijleiders van de NPS zouden dit weekend een akkoord hebben bereikt met de overige coalitiepartners, om af te zien van het opzetten van een ministerie van Olie en Gas. Het instellen van een dergelijk ministerie was een idee van NPS. De partij krijgt nu het ministerie van Ordening en Milieu. Dit besluit zou niet in goede aarde zijn gevallen bij de achterban van de NPS, die van mening is dat zelfs de PL zonder zetels, een betere positie heeft. NDP-parlementariër André Misiekaba, maakte kenbaar op sociale media, dat dit het resultaat is dat je als partij krijgt, gezien het volk aan hen geen mandaat heeft gegeven en de partij dus in wezen meelift. Ook zou Misiekaba zijn ingegaan op een eerdere uitlating gedaan door de NPS-parlementariër Patricia Etnel, die aangaf eerder te kiezen voor de oppositie, dan te zien hoe belangen van rijken worden behartigd en men duidelijk niet bezig is met volksbelangen. Na het besluit genomen door de coalitieleiders kwam zij op haar standpunt terug en gaf aan, zich in te zullen zetten voor land en volk, gezien dit van haar gevraagd is en zij dat reeds voor de verkiezingen heeft beloofd. Volgens Misiekaba moet Etnel leren niet voor haar beurt te praten en te wachten tot officiële besluiten zijn genomen. Etnel gaf aan zich niet druk te maken over uitlatingen gedaan door leden van het paarse kamp, gezien het allerbelangrijkste al is geschied. Volgens Etnel was het wegstemmen van ‘’de paarse bende’’ het allerbelangrijkste, omdat deze het land financieel kapot zou hebben gemaakt. NDP-parlementariërs Melvin Bouva en Amzad Abdoel, lieten weten de nieuwe coalitie kritisch te zullen volgen. Bouva zei dat de NPS in 2005 onder druk van de PL, het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen had moeten splitsen, daaruit kwam toen het ministerie van Regionale Ontwikkeling Grond- & Bosbeheer voort. Volgens Bouva is dit het resultaat van een partij die geen mandaat zou hebben gehad.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249