June 26, 2020


Financiële problemen groot: ‘Twee maanden geleden hadden we dit prachtig kunnen oplossen’


June 26, 2020

De politieke partijen VHP, ABOP, NPS en PL, hebben gisteren precies een maand na de verkiezingen, een persconferentie gehouden over de verschillende trajecten die inmiddels afgelegd zijn. VHP-voorzitter Chan Santokhi, zei dat de verkiezingen voorbij zijn en dat een nieuwe fase wordt ingegaan. Een van de zwaarste uitdagingen voor de nieuwe regering, is volgens hem de financiële situatie van het land. De financiële problemen in het land zijn volgens hem groot en nemen dagelijks toe. “Als we twee maanden geleden in de regering waren, hadden we dit prachtig opgelost met onze internationale netwerken, goed overleg en goede onderhandelingen.” Hiermee duidde Santokhi op de aflossing die de regering in deze periode moet doen om een default te voorkomen. Hoewel de aankomende regering niet veel kan doen, is het hen gelukt om met gezamenlijke inspanning ruim USD 6 miljoen te betalen aan de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Dit was nodig om een default-status te voorkomen. ‘’Indien Suriname internationaal zijn kredietwaardigheid verliest, zullen ook de banken geen zaken kunnen doen met internationale financiële instellingen’’, zei Santokhi. Binnen een week moet er nog USD 23 miljoen betaald worden aan aflossing van de rente van de Oppenheimer obligatie. Verder moet een deel van de lening worden afbetaald die via Oppenheimer is genomen voor aflossing aan Alcoa, die te maken heeft met schulden die betaald moesten worden voordat de Afobakadam kon worden overgenomen. “Voor de leningen is er geen ruimte om oplossingen te zoeken op lange termijn. We praten over weken. De financiële problemen kunnen we deels in het land oplossen. We kunnen goedkoop kapitaal aantrekken. We kijken naar onze diaspora die meer dan 2 miljard kan opleveren. We gaan niet alles kunnen krijgen, maar als we 500 miljoen krijgen, kopen we die bound van 550 miljoen af”, zei Santokhi. Volgens hem moet elke oplossing in het nationaal belang zijn en niet leiden tot een default-situatie. “We hebben nog geen politieke status, maar wel een sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op grond daarvan zijn gesprekken gevoerd met de bancaire sector, de governor en de minister van Financiën”, stelde Santokhi. Met de huidige regering is overeengekomen dat de macht eerder wordt overgedragen. Dat zal medio juli gebeuren in plaats van 12 augustus, zoals de wet dat zegt. De financiële economische situatie is tijdens de hearings door alle partners van de nieuwe regering aangekaart. Santokhi zei dat alle partijen naar de nieuwe coalitie opkijken om de finaciële problemen op te lossen. Echter maakte hij duidelijk, dat zij nog in de transitiefase zitten en nog geen autoriteit hebben of wettelijke en beleidsbevoegdheden hebben. Met de huidige regering worden gesprekken gevoerd om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen. ‘’Het gaat de goede kant op, maar de deskundigen moeten de ruimte krijgen om zaken goed aan te pakken’’, aldus Santokhi. Van de minister van Financiën krijgt de nieuwe coalitie overzichten, maar wanneer zij aantreedt, zal zij een compleet overzicht maken van de financiële positie van alle ministeries.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249