June 2, 2020


Caricom-waarnemersmissie vertrekt vandaag


June 2, 2020

Hoewel het verkiezingsproces na bijkans een week, nog niet helemaal is afgerond, heeft de Caricom-waarnemersmissie be-sloten vandaag te vertrekken. De missie verbleef twee weken in Suriname om de verkiezingen te observeren. De missie zegt dat Suriname tot op dit moment met succes vrije, eerlijke, transparante en geloofwaardige verkiezingen heeft gehouden. Los van de OAS-waarnemersmissie hoopt ook de Caricom-missie om het verkiezingsproces zo efficiënt en snel mogelijk af te ronden. Vernomen wordt dat er nog van drie stembureaus processen-verbaal verwerkt moeten worden. Gezien er tijdens het verkiezingsproces twijfels waren, hebben de waarnemers daarop het verkiezingsproces zorgvuldig onderzocht. Volgens de missie is de twijfel niet gegrond en zijn de verkiezingen eerlijk verlopen. De Caricommissie was onder de indruk van de transparantie die het kiesstelsel kenmerkt en dat vertegenwoordigers van de politieke partijen in elke fase van het proces aanwezig mogen zijn om de procedure te onderzoeken. Tot slot heeft de missie geen bewijs van fraude gezien bij de verkiezingen. Volgens de missie is het kiesstelsel van Suriname fundamenteel gezond, ook stelt zij dat er veel ‘checks en balances’ is het kiesstelsel zijn opgenomen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249