May 19, 2020


BiZa wil goede naam verkiezingen in Suriname behouden


May 19, 2020

In het kader van de algemene, vrije en geheime verkiezingen op 25 mei aanstaande, hield het ministerie van Binnenlandse Zaken(BiZa) een persconferentie in de Congreshal inzake de onduidelijkheden met betrekking tot de voorbereiding naar die dag toe. De minister van BiZa Mike Noersalim: “De goede naam welke wij internationaal en nationaal dragen, als het gaat om organiseren van een goed transparant verkiezingsproces, willen wij als ministerie behouden.” Volgens de bewindsman wordt deze goede naam geschonden, als wij Surinamers halve waarheden en verkeerde informatie verspreiden. Hij stelde dat niet alleen de regering betrokken is bij het organiseren van de verkiezingen, maar ook politieke partijen maken deel uit van het geheel. Het ministerie is vanaf 2018 begonnen met de pre-electorale werkzaamheden, zoals het instellen van diverse commissies en werkgroepen. Ook zijn er belangrijke actoren die toekijken of het proces goed verloopt, te weten het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). In het OKB zitten ook leden van zowel de oppositionele partijen als ook van de coalitie. “Dus als het gaat om toezicht, hebben wij geen enkel behoefte die goede naam te vergooien.” Volgens de BiZa-minister worden er door politieke partijen verkeerde informaties, de wereld ingegooid. Dit heeft gemaakt, dat er heel wat onduidelijkheden zijn ontstaan. De bewindsman ontkrachtte de beweringen die gedaan zijn met betrekking tot de stembussen die richting het binnenland zouden zijn opgestuurd, terwijl politieke partijen zich nog niet hadden ingeschreven en zij dus ook geen stembiljetten hadden gedrukt. “U begrijpt dat deze informatie voor ruis en verwarring heeft gezorgd in de samenleving.” Ook de recente ruis die is ontstaan met betrekking tot de kiezerslijsten, is verduidelijkt. De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) Dennis Menzo benadrukte, dat het niet ging om buitenlanders op de lijst. Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) gaf eerder in een brief, gericht aan Biza aan, dat ernstige onregelmatigheden ontdekt zijn op de kiezerslijsten van de kiesdistricten Paramaribo en Wanica. Op ongeveer 75% van de adressen in Paramaribo en Wanica waren er aantallen van 10 tot 150 personen die daar niet thuishoren, geregistreerd. Het ministerie van BiZa heeft intussen de kiezerslijsten opgeschoond. door Adiën Samuel  

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249