May 2, 2020


VREEMDELINGEN INGESCHREVEN OP ADRESSEN VAN SURINAMERS


May 2, 2020

Het komt de afgelopen weken steeds vaker voor, dat eigenaren van woonhuizen er achter komen, dat er vreemden ingeschreven staan op hun woonadres. Keerpunt heeft naar aanleiding van deze berichten, een analyse gemaakt van de situatie, en is van mening dat deze zaak goed onderzocht moet worden bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Hoe is het mogelijk, dat CBB zo slordig en nonchalant omgaat met gegevens van burgers die woonachtig zijn in dit land? Vorige week ontstond er een situatie, waarbij er vreemden geregistreerd stonden op een woonadres van een mevrouw. Zij kwam hierachter toen een groep “controleurs” met een lijst langskwamen, om na te gaan, of deze mensen waren ingeschreven op het adres. De vrouw op haar beurt was zeer verbaasd en heeft behoorlijk wat ophef gemaakt over deze zaak. De directeur van CBB reageerde nonchalant hierop en zei dat die “ vreemden” ooit op dat adres hebben gewoond en nooit zijn uitgeschreven en met zijn reactie was de kous af. Vervolgens maakte een eigenaar van een bedrijf aan het Molenpad contact met onze redactie en deed zijn verhaal over het feit, dat hij formulieren m.b.t. inkomstenbelasting had ontvangen op zijn adres, waarop vreemde Spaanse namen waren vermeld. De ondernemer was zeer onaangenaam verrast en vertelde dat indien hij “oproepingskaarten” ontvangt van deze mensen, hij die ook zal delen met de media. Keerpunt vond deze zaak des te vreemder en heeft een navraag gedaan bij de belastingdienst, waarna wij hebben begrepen, dat de fiscus werkt conform de stukken die zij van de cliënt krijgen. De belasting werkt met een KKF uittreksel en dit is voortgevloeid uit je nationaliteitsverklaring of ander bescheiden. Mocht het zo zijn, dat deze vreemde mensen huurders waren, dan zouden zij een huurovereenkomst of toestemmingsbrief moeten kunnen overleggen bij KKF. Het geval van de ondernemer te Molenpad, moet zeker serieus worden opgevat en moet verder onderzocht worden, want het kan niet zo zijn, dat er nog een bedrijf wordt geregistreerd op het adres van een bestaande onderneming. Indien er strafbare feiten worden gepleegd, zal de politie zeker aankloppen op het geregistreerde adres. De voormelde ondernemer zei tot slot dat hij reeds aangifte heeft gedaan bij de politie en dat ook het CBB heeft toegegeven, dat dit probleem vaker voorkomt, omdat burgers heel vaak geen adreswijziging aanvragen. Keerpunt is van mening, dat CBB steeds vaker als een chaotische instantie kan worden gezien die ook nog voorzien is van zwaar incompetente en chagrijnige medewerkers die hun werk niet naar behoren doen (de goede niet te nagesproken). Het komt bij CBB steeds vaker voor, dat burgers uren in de rij moeten staan voor “stukken” die binnen een paar minuten zouden kunnen worden uitgedraaid. Helaas is men bij de burgerij zo gewend geraakt aan de manier waarop CBB personeel de burger klantonvriendelijk behandelt, dat het een verademing zou kunnen zijn wanneer zaken wel vlot verlopen. De zaak van dubbele of verkeerde inschrijving op adressen, heeft te maken met een alles behalve geordend systeem. Indien het systeem goed en effectief is ingesteld, zoals in het buitenland, kan de CBB medewerker bij wijze van spreken met een druk op de knop weten of iemand de juiste informatie doorspeelt, of dat de persoon valse papieren overlegt. Dit is allemaal een kwestie van zaken op orde stellen, en niet weer documenten in een “dossier” met de hand vermelden om die indien nodig weer te gaan opzoeken. Met de handgeschreven archieven zijn in deze moderne digitale wereld allang achterhaald en betreft bovendien een zeer tijdrovende en inefficiënte manier om documenten op te slaan.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249