April 28, 2019


VERTROUWEN IN EURO NIET VERLOREN


April 28, 2019

De vorig jaar op de luchthaven Schiphol door de Nederlandse douane in
beslag genomen 19.5 miljoen euro in chartale vorm afkomstig uit ons land,
bestaat volgens informatie gisteren verstrekt tijdens een persconferentie op de
Centrale Bank van Suriname, niet langer als chartaal geld, maar is inmiddels
door de Nederlandse autoriteiten in girale vorm omgezet. Dat wil zeggen dat we
de euro biljetten die vorig jaar op Schiphol in beslag zijn genomen, niet meer
zullen terugzien. Mocht uiteindelijk het Openbaar Ministerie in Nederland
besluiten het bedrag, groot 19.5 miljoen euro, terug aan de belanghebbenden in
Suriname te geven, dan zal dat giraal geschieden.  Op de voormelde persconferentie werd wel
meegedeeld, dat men nu de rechter zal adiëren in een poging het voor onze begrippen enorme
bedrag in de Europese munteenheid terug te krijgen. Mochten we daarin slagen,
dan is de kans ook groot, dat het vervoeren van vreemde valuta in chartale vorm
wederom op gang zal kunnen komen. Inmiddels is bekend dat zolang het
Nederlandse Openbaar Ministerie de 19.5 miljoen euro niet vrijgeeft, er geen
dollars of euro’s chartaal meer naar Suriname kunnen worden ingevlogen. En
juist hierdoor zijn er enorme tekorten aan bijvoorbeeld de Amerikaanse dollars
ontstaan en kunnen personen en instanties maar zeer mondjesmaat dollars bij
onze lokale banken lichten. Er is wel een enorm overschot aan euro’s op dit
moment binnen de Surinaamse economie ontstaan, maar het is een levensgroot
probleem om van dat overschot gebruik te maken door middel van bancaire overmakingen
of gewone betalingen, want de ontvanger van deze in overvloed aanwezige euro’s
weet er vaak geen raad mee, omdat zelfs het storten van deze euro’s bij de
lokale banken nu veel ingewikkelder is geworden dan ruim een jaar geleden. De
euro’s blijven Suriname echter binnenkomen via Frans-Guyana en Nederland en
ook  daar zullen natuurlijk coupures bij
zitten die een criminele herkomst hebben en juist om die reden is de
populariteit van de euro sinds de verbeurdverklaring van de 19.5 miljoen euro
door het Openbaar Ministerie in Nederland, in ons land drastisch afgenomen. Er
heerst in ons land nu dus een groot gebrek aan vertrouwen in de euro. Niet
omdat de munt waardeloos zou zijn geworden door bijvoorbeeld een enorme
devaluatie, maar louter om het feit dat wij momenteel met deze heel sterke
Europese munteenheid niet uit de voeten kunnen. De governor van de Centrale
Bank van Suriname, Robert van Trikt, moet ons geen knollen voor citroenen
trachten te verkopen door te stellen dat het wegvallen van het vertrouwen van
de euro niet ons probleem is, maar dat van de Europese centrale bank.  Wel, laten we de zaak stellen zoals die
daadwerkelijk is. Er is extern helemaal geen sprake van een wegvallen van het
vertrouwen in de euro die in 19 lidlanden van de Europese Unie wettig
betaalmiddel is. De Europese Unie bestaat thans uit 28 lilanden. Sterker nog,
de euro heeft internationaal een sterkere wisselnotering ten opzichte van de
dollar. Om aan 10 dollar te komen, moet 
in het buitenland 8.84 euro worden neergeteld. Zie hier hoe sterk de Europese
munteenheid ten opzichte van de dollar is. En als de euro werkelijk totaal het
vertrouwen van de Surinaamse ondernemer en producent heeft verloren, waarom
wordt onroerend goed dan nog steeds in deze munt afgerekend?  We hebben thans een vraagstuk met Nederland
en dat heeft zuiver betrekking op de 19.5 miljoen euro en dat maakt dat
tijdelijk de euro niet kan worden benut voor tal van transacties, maar dat
neemt niet weg dat men deze munt ter beschikking heeft en wacht op het moment
om er weer gretig gebruik van te maken, want het betreft een keihard
betaalmiddel dat internationaal zeer geliefd is.  Ook werd door Van Trikt gesteld, dat wij nog
niet op de zwarte lijst staan en we de zogeheten National Risico Analyse
serieus nemen. Daar zijn we ook behoorlijk laat mee en als we niet binnen een
jaar ons aan de regels gaan committeren die betrekkinjg hebben op het tegengaan
van witwassen van crimineel verkregen geld en maatregelen treffen die moeten
voorkomen dat het internationaal terrorisme financiering geniet, zwaait er wat
voor onze republiek.  Voorbeelden
aanhalen van Nederland als belastingparadijs en de witwaspraktijken van  ING en Rabobank, doen momenteel niet terzake
en zullen ons echt niet helpen bij het oplossen van ons nijpend
deviezenvraagstuk. Ook moet Van Trikt niet beweren, dat wij geen zware
verbintenissen hebben met de drugshandel. Is de man vergeten dat er het vorige
jaar ruim 7000 kilo cocaïne werd onderschept hier en in het buitenland? Deze drugs, afkomstig
uit vermoedelijk Columbia, moesten op de Europese markt belanden.  Is Van Trikt de duikbootaffaire en de affaire
Oedit ook al vergeten? Dat er hier drugsgelden worden witgewassen, staat als een
paal boven water. Van Trikt kan beter voor wat betreft zaken als narcostaat ,
witwaspraktijken en het plegen van oneigenlijke transacties, zijn grote mond
dichthouden. Van Trikt dient te weten dat het Meldpunt Oneigenlijke
Transacties, MOT, jaren achtereen doelbewust oneigenlijke geldstromen niet aan
het Openbaar Ministerie heeft gemeld waardoor de vervolging geen stappen kon
ondernemen tegen lieden die crimineel geld via bepaalde financiële instellingen
konden verplaatsen. De redeneringen van de onlangs benoemde governor hebben
veel van het gezegde: ‘Houdt de dief, roept de dief’. Van Trikt dient te beamen
dat Suriname behoorlijk in de verdachtenbank vertoeft door de vele
drugszendingen richting voornamelijk Europa en de vele zichtbare witwasinstituten
die in de afgelopen decennia hier uit de grond zijn gestampt en door het
gedoogbeleid van verschillende opeenvolgende regeringen zeer goed gedijen en
zich ook nog kunnen voordoen als bonafide entiteiten.