March 10, 2019


SMERIG EN GEMEEN SPELLETJE


March 10, 2019

De visserijsector in dit land moet er niet vanuit gaan dat de kwestie van de zes Chinese hektrawlers,  een gepasseerd station betreft en dat deze boten sowieso geen vergunning zal worden verleend om in onze wateren te vissen.  De visserijsector moet zijn kop niet in het zand steken en doen alsof de zaak is afgehandeld. De boten liggen nog steeds buitengaats en dat moet voor de visserijsector een indicatie zijn dat de regering Bouterse met een smerig en gemeen spelletje doende is deze hektrawlers alsnog een soort fromu vergunning te verlenen.  Als de vertegenwoordiger in ons land zeker wist dat er geen vergunning zal worden verleend, waren de schepen al lang vertrokken, maar ze liggen er nog steeds en wachten op een verlossend woord van de regering. Die minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Soerdjan, moet geen misselijkmakende komedie komen spelen in De Nationale Assemblee, DNA, door te vertellen dat de schepen geen vergunning krijgen. Waarom zijn ze dan nog hier? Het assembleelid Ingrid Karta-Bink, weet precies waarover ze praat wanneer ze stelt dat de boten voor anker liggen en haar het vermoeden bekruipt, dat er achter de schermen zaken gebeuren zoals met de skalians in het stuwmeer.  ‘’Als de vergunningen niet verleend zullen worden, waarom zijn de schepen dan nog hier en waarom gaat de kustwacht er dan niet op af om de schepen te verjagen?’’, vroeg Karta-Bink zich af. Zij heeft vermoedelijk informatie dat er achter de schermen iets wordt bekokstoofd. Wij van Keerpunt, zijn er haast van overtuigd dat er vanuit de Chinese ambassade, druk wordt uitgeoefend op het kabinet Bouterse om via een fromu-constructie toch nog vergunningen te verlenen aan deze roofschepen die onze visstanden helemaal zullen vernietigen. En als er hier niets meer te halen valt, gaan ze gewoon naar elders om te plunderen. En aangezien Bouterse en zijn kabinet dit land aan het maken zijn tot een vazal van China, twijfelen wij van Keerpunt er niet aan dat er vergunning zal worden verleend. We hebben toch ook al een vrijbrief gegeven aan de Chinezen om kaalkapactiviteiten te ontplooien in onze bossen. Ze verlenen steun en asfalteren wegen en daarvoor in de plaats gaan er scheepsladingen met boomstammen van ons tropisch hout richting China. Soerdjan is een pion, net als alle andere ministers uit het kabinet Bouterse II. HIj is er om stukken te tekenen die hem voorgelegd worden door die zogeheten fossiele adviseurs die kantoor houden aan de Kleine Combéweg. Karta-Bink en Keerpunt krijgen na enige tijd zeker wel gelijk. Die Chinese hektrawlers krijgen een vergunning, omdat we bedelaars van China zijn geworden.  Onze vissers zullen als de trawlers eenmaal hun gang mogen gaan, merken dat er niets meer te vangen zal zijn.  Wij spreken daarom de hoop uit dat het electoraat op grote schaal ervoor kiest in mei 2020 verandering voor dit land te brengen, want op deze manier  zijn we bezig Suriname totaal te verkopen.  De nieuwe kolonisator is al jaren bezig op sluwe wijze en langzaam maar zeker dit land over te nemen en dat hebben we allemaal te danken aan een misdadig regiem.