March 10, 2019


GEZAMENLIJKE VERKLARING OF NIET


March 10, 2019

Of de Surinaamse en Franse regering nu wel of niet met een gezamenlijke verklaring komen over de situatie aan de gemeenschappelijke grens tussen Suriname en Frans-Guyana, is mooi meegenomen, maar zal niets veranderen aan het feit dat beide landen regels en wetten hebben waar bewoners van zowel Frans-Guyana als Suriname zich uiteindelijk aan moeten houden. Het heeft beslist geen zin om van Surinaamse zijde maar emotioneel te blijven emmeren over mensen die al decennialang op een bepaald eiland of in een bepaald gebied wonen en die zich dus zouden moeten kunnen beroepen op bepaalde verworvenheden. Dat is allemaal lariekoek. Als je in het Franse departement Frans-Guyana woont en als dat overduidelijk is of wordt aangegeven, dan behoor je je aan de wetten van de Fransen te houden. Wie dat niet doet, wordt volgens de vigerende Franse wetgeving aangepakt of hij dat nu wel of niet leuk vindt. Niemand moet komen zeggen dat de Fransen het te bont maken. Het zijn de huisregels van de Fransen en daar hoor je je als bewoner van het gebied of je nou Aucaner, Paramaccaner, of Boni bent, aan te houden. Emotioneel gekrakeel, daar  hebben wij niets aan en nog minder de Fransen, want die zullen hun werkwijze tegen illegalen en vooral de illegale goudzoekers, blijven toepassen. De grootste fout die opeenvolgende regeringen in dit land sinds de staatskundige onafhankelijkheid van Suriname hebben gemaakt, is het niet bij verdrag met de Fransen vastleggen hoe de grens in het oosten luidt.  Met zoveel zaken talmen we al jaren en dus ook met de demarcatie van de gemeenschappelijke grens in het oosten. Wij rotzooien op veel plaatsen en in veel zaken maar wat aan en als het dan goed fout gaat omdat anderen hun zaken wel op orde hebben en hun wettelijke regels nageleefd wensen te hebben, dan schreeuwen we moord en brand en komen met tal van emotionele quatsch aanzetten. Verder en langer uitstel over het vaststellen van de grens is niet langer aan te bevelen. We moeten met de Fransen om de tafel gaan zitten en dienen bij de onderhandelingen voor het vaststellen van de grens op de Marowijne- en de Lawarivier, specialisten aan te werven, want die zijn momenteel zeer dun bezaaid in dit land.  Zaken uitstellen tot na de verkiezingen van 2020, zal namelijk de Fransen er niet van weerhouden materieel en materiaal van illegale goudzoekers binnen Frans territoir te vernietigen. Geen enkele Surinaamse regering zal de Franse gendarmerie bijgestaan door goed getrainde eenheden van met name het vreemdelingenlegioen, ervan kunnen weerhouden volgens hun regels en methodes op te treden. Slechts dialoog en consensus kunnen goede, snelle en werkbare oplossingen voor de bestaande problematiek in het oosten brengen.  Nogmaals, emotioneel gezwets en af en toe het uiten van verregaande ongefundeerde beschuldigingen, brengen zeker geen oplossing in de situatie.  En tegen een grote en krachtige buur kan je met een grote mond niets beginnen.