March 9, 2019


Jogi blij met benoeming Vijay


March 9, 2019

VHP-parlementariër Mahinder Jogi, zegt in gesprek met De West, blij te zijn met de benoeming van ondernemer Vijay Kirpalani als president-commissaris bij de Centrale Bank van Suriname, CBvS. Nu Vijay Kirpalani benoemd is als regeringscommissaris, is het managementteam van de Bank rond. Het nieuws werd gisteren aan de bankiers meegedeeld tijdens een ontmoeting tussen president De-siré Bouterse en de Surinaamse Bankiersvereniging. De president gaf aan dat de keuze gevallen is op Kirpalani vanwege zijn nationale en internationale ervaring. Verder gaf hij aan dat de ondernemer zijn sporen heeft verdiend in de zakenwereld. Volgens de president is er bewust niet gekozen voor een politieke benoeming. De bankiers ga-ven aan het volste vertrouwen te hebben in de nieuwe leiding van de bank en spraken de hoop uit op een positieve samenwerking. Volgens Jogi is er geen VHP’er benoemd, maar een deskundige. “Hij is niet voorgedragen door de VHP, maar persoonlijk benaderd door de president”, geeft de parlementariër aan.
Hoewel Kirpalani uit het kamp van de VHP komt, is hij volgens Jogi gekozen op basis van zijn deskundigheid, succes als ondernemer en ervaring. Jogi wijst erop niet te vroeg te juichen. Verder geeft hij aan dat partijen bereid moeten zijn om naar elkaar te luisteren. Het niet hebben van een luisterend oor, is volgens hem het gevolg geweest van een slecht financieel beleid van deze regering. Hij zegt verder dat de ex-governor van de Centrale Bank plaats moest maken, omdat hij weigerde naar de pijpen van de minister van Financiën te dansen. ”Het beleid wordt gemaakt door een klein groepje mensen en dat is wat ons probleem is in dit land”, zegt Jogi.