March 7, 2019


Foto: Ivan Summerville

RGD-directie krijgt twee weken voor naleven cao’s


March 7, 2019

De Vereniging van Regionale Artsen (VRA) heeft de directie van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), twee weken de tijd gegeven om de afspraken die gemaakt zijn in de cao’s van 2015, 2016 en 2017, na te komen. In dit kader heeft de bond deze week een onderhoud gehad met RGD-directeur Edwin Noordzee.
VRA-voorzitter Bobby Ramautar zegt in gesprek met De West, dat het gaat om uitbetalingen van medische verrichtingen op de RGD-poliklinieken en een regeling waarbij er een bepaald bedrag per nieuwe inschrijving van een patiënt aan de arts wordt toegewezen ter motivatie om meer patiënten te werven. De VRA eist van de directie dat deze zaken eerst worden nageleefd voordat er gestart wordt met de nieuwe cao-onderhandelingen voor 2019. Ramautar geeft aan dat de VRA binnen twee weken resultaat wil hebben en van de directie wil weten op welke manier de betaling zal geschieden. “De bal ligt nu op de tafel van de directie”, zegt de VRA-voorzitter.
Politici hebben in de afgelopen periode erop gewezen dat de regering veelvuldig BaZo-kaarten verstrekt. Ramautar geeft aan dat er inderdaad een toename is te merken van patiënten die zich met een BaZo-kaart aanmelden. Tijdens het onderhoud is er ook gesproken over de werkdruk van de artsen. Ramautar die arts is op het gezondheidscentrum van de RGD te Latour, zegt dat het patiëntenbestand het vorig jaar met 2.500- 3.000 patiënten is gegroeid.

Ook dit jaar is er een groei te zien. RGD-Latour heeft nu een patiëntenbestand van ongeveer 12.000 mensen en beschikt over 7 artsen. De VRA-voorzitter zegt dat op de normale RGD-poliklinieken waar ervan 8.00-12.00u gewerkt wordt, het minder druk is. Hij legt uit dat dit het geval is sinds de intreding van de Wet Nationale Basiszorgverze-kering. Op de gezondheidscentra is het volgens hem anders, omdat die tot 23.00u in de avond geopend zijn. Vooral in het weekend zijn de gezondheidscentra drukbezocht. De RGD heeft er drie: Latour, Lelydorp en Meerzorg.

 

-door Johannes Damodar Patak-