February 16, 2019


RIJ- VOERTUIGENBELASTING IS BOEVENSTREEK


February 16, 2019

Xaviera Jessurun van de politieke partij The Next Generation Movement, NGM, heeft op sociale media een oproep geplaatst aan alle burgers om op 22 februari massaal te voldoen aan het betalen van de rij- en voertuigenbelasting. Het doel hierachter is om de overheid te laten zien dat zij niet in staat is om grote groepen burgers tegelijkertijd te bedienen. Daarnaast kan de regering niet staven waarom deze belastingmaatregel wordt ingevoerd. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, noemt alle kritiek rondom de rij- en voertuigenbelasting, ‘’zinloos’’, maar de kritiek is gefundeerd, omdat het volk nog steeds niet precies weet wat er met 90 procent van de inkomsten zal worden gedaan. Ja u leest het goed, helaas gaat maar 10 procent van deze belastingvorm naar het onderhoud van onze wegen en de overige 90 procent moet ervoor zorgen dat de inkomsten van de staat zullen toenemen. Deze inkomstenbron heet wel rij- en voertuigenbelasting, maar is gewoon een verkapte manier om het volk voor de zoveelste keer uit te knijpen om zo het verkwistende beleid van de regering Bouterse te kunnen voortzetten. Deze wet is gecreëerd om de begrotingstekorten van 2018 van de regering Bouterse in te lopen en de staatskas verder te spekken. Dit is de harde realiteit, niks meer en niks minder. Deze belastingmaatregel zorgt ervoor, dat wij nu eigenlijk dubbel zullen betalen voor het ‘onderhoud’ van onze wegen, want een deel van het geld dat wij reeds betalen voor brandstof, gaat naar de Wegen Autoriteit Suriname met de bedoeling dat wij op goede wegen kunnen rijden. Niet zomaar betalen wij op elke liter brandstof government take. Waarom worden autobestuurders dan in een positie gedrukt om jaarlijks in een rij te staan voor een sticker? De regering zou beter de government take kunnen verhogen met SRD 0,25 hetgeen neerkomt op een verhoging van 4 procent. Op maandbasis wordt ongeveer 28 miljoen liter brandstof getankt, hierdoor kan de regering op maandbasis SRD 7 miljoen innen en op jaarbasis de gewenste SRD 83 miljoen. Er is tot nu toe geen enkele transparantie inzake de inkomsten uit de rij- en voertuigenbelasting, want op basis waarvan worden deze tarieven vastgesteld? Op sociale media maakte een burger de opmerking dat voor een personenauto met een gewicht van 2000 kg, een bedrag van SRD 1500 moet worden betaald aan rij- voertuigenbelasting en voor een vrachtauto met hetzelfde gewicht SRD 705. Dus nogmaals, hoe worden deze tarieven vastgesteld, want deze belastingmaatregel lijkt steeds meer op een boevenstreek van de huidige regering. Het is een feit, dat een personenauto en of een vrachtwagen, nooit dezelfde schade en druk uitoefenen op het wegdek. Welk voertuig belast ons wegdek meer en maakt ook nog geld voor de eigenaar met het vervoeren van vracht? Staat de regering Bouterse wel stil bij deze zaken? Beseft de regering wel dat de economie alleen maar verder kan verslechteren? Met dit soort belastingmaatregelen lijkt het wel alsof deze regering groei noch ontwikkeling van onze natie voor ogen heeft. Elke ondernemer of hardwerkende burger, weet dat dit soort heffingen een aanslag inhoudt op onze verdiensten en het uitgavenpatroon. Hoeveel opties blijven er nog over om te overleven? We weten thans ook dat de staatsinkomsten uit de directe en indirecte belastingen ruim onvoldoende zijn. Door de vele leningen die de regering Bouterse is aangegaan, is zij genoodzaakt om op allerlei manieren naar meer inkomsten te zoeken. Betaalt het Surinaamse volk niet al genoeg belasting aan deze regering?