January 3, 2019


Regering blijft zich inzetten voor sociaal zwakkeren


January 3, 2019

In het nieuwe jaar zal de regering verder prioriteit geven aan de bestaansgaranties van in het bijzonder de sociaal zwakkeren. Hiervoor zijn de nodige beleidsmaatregelen al in voorbereiding. Dit maakte president Desiré Bouterse bekend tijdens zijn nieuwjaarsrede. Ook voor het oplossen van de problematiek van tienermoeders, die valt onder kansarme jongeren en het terugbrengen van de moeder-kindsterfte in ons land, zijn oplossingen in voorbereiding. In 2019 zal de regering zich blijven beijveren om de nood van de woningzoekenden, waaronder ook die van werkende jongeren, jongeren met een gezin en studerende jongeren, te lenigen. Bouterse deelde mee dat het project van overheidsstichting De Para-sol, gefinancierd vanuit de Islamic Development Bank (IsDB), dit jaar afgerond zal worden. Dit project zal het mogelijk maken voor studenten uit de districten Para, Brokopondo en Sipaliwini, om op Hanover in het Para district onderwijs te volgen op vwo- en Natin-niveau. De studenten hoeven dan niet meer urenlang in de bus te zitten om onderwijs in Paramaribo te volgen. “Ongeveer 350 studenten zullen in campusvorm worden gehuisvest. Daarbij zullen er ter plekke diverse recreatiemogelijkheden en ICT-faciliteiten worden gerealiseerd”, stelde de president. Zowel lokale als buitenlandse bedrijven hebben tot het eind van deze week om zich in te schrijven voor het aanbestedingsproces. Ten aanzien van de gezondheidszorg, zei de president dat de Wet Basiszorg spoedig en grondig zal worden herzien. Een team van deskundigen is bezig met de evaluatie van deze wet. Het team zal in de eerste helft van dit jaar advies uitbrengen aan de regering. “De gezondheidszorg zal zeker op het juiste spoor gebracht worden”, beloofde de president. door Priscilla Kia