DE KAT DE BEL AANBINDEN

Oud-legerkapitein der commandotroepen van het Nationaal Leger, Jermain Day, heeft de kat de bel durven aan te binden door de wantoestanden die momenteel in het Nationaal Leger heersen, via onder meer sociale media, in de publiciteit te brengen. Vanwege het ministerie van Defensie en vermoedelijk de minister, werd furieus gereageerd op hetgeen Day had onthuld en men ging ertoe over de ex-militair in het gevang te smijten. Door de kantonrechter werd beslist dat Day onrechtmatig achter de tralies werd geplaatst en die gelastte zijn onmiddellijke vrijlating. Defensie had door het aanhouden en insluiten van Day in strijd met de wet gehandeld en bovendien viel Day niet langer onder de krijgstucht. Zijn aanhouding en insluiting betrof dan zeker een wederrechtelijke handeling. Dat er grote ontevredenheid binnen het Nationaal Leger heerst, weten wij al enkele jaren. Er werd in het verleden al door militairen bij onze redactie geklaagd en die klachten hadden voldoende aanleiding moeten zijn voor de leiding van deze regering om diepgaande aandacht aan de vraagstukken binnen het leger te schenken. Maar men luisterde niet en de zaak verslechterde steeds verder. Er heerst enorme onvrede bij het Nationaal Leger en het beleid dat er gevoerd wordt ten aanzien van de grootste gewapende macht, deugt naar verluidt voor geen cent. Er is nog steeds geen bevelhebber benoemd na het vertrek van Benschop en het is publiek geheim, dat de minister ook de functie van bevelhebber denkt te kunnen invullen. Een van de grootste knelpunten momenteel binnen het Nationaal Leger, is dat er groot gebrek heerst aan van alles. Materiaal ontbreekt in veel opzichten en de staat waarin het materieel verkeert, laat veel te wensen over. De zaak rammelt heel duidelijk aan alle kanten. Voor wat betreft het voorhanden hebben van voeding, zijn de klachten in de kazerne en op de detachementen legio. Leden van deze macht kunnen al geruime tijd niet meer rekenen op een vrije geneeskundige behandeling en genieten volgens de ex-kapitein Day, een onsmakelijke behandeling in het militair ziekenhuis. Voor medische hulp en dan wel in specialistische zin, moeten militairen bijbetalen, waarbij de bedragen zo oplopen, dat die niet kunnen worden opgebracht. En dan te bedenken dat de minister heeft getracht in De Nationale Assemblee, zijn eigen onvermogen bij het maken van goed beleid te verbloemen door op ongekende wijze af te geven op de periode tussen 2000 en 2010, toen de bewindslieden Ronald Assen en vervolgens Ivan Fernald de scepter zwaaiden op Defensie en kolonel Ernst Mercuur bevelhebber van het Nationaal Leger was. Volgens Ronni Benschop was het in die periode nooit eerder zo slecht geweest binnen het Nationaal Leger en kon er niet gevaard worden en/of gevlogen. Wat Benschop moedwillig verzwijgt, is dat onder de regering Wijdenbosch, er vliegtuigen en boten op zeer corrupte wijze waren aangeschaft in Spanje via een lening bij de banken Banco Exterior de Espania S.A. Argentaria en de Banco Santander ter waarde van 44 miljoen dollar. Deze boten en vliegtuigen konden onder het bewind van de regering Venetiaan II, nauwelijks of niet worden ingezet, omdat de schulden niet door Wijdenbosch waren afbetaald en André Telting met deze enorme schuldenlast bleef zitten. Ondertussen leverden de Spaande leveranciers geen onderdelen meer voor de vliegtuigen en boten. Het gevolg was wél dat er niet meer gevlogen en gevaren kon worden. Benschop moet zaken niet verdraaien en leugens vertellen. Ook stelde hij in De Nationale Assemblee, dat er geen rollend materieel was onder Fernald en Mercuur. De waarheid is, dat er onder deze twee mensen wel 10 DAF tonners  uit Nederland kwamen en het leger in 2010, zeker tien zware Ford diesel pick-ups kreeg voor het Korps Speciale Troepen (de Commando’s). Waar deze voertuigen onder de regering Bouterse I en II naartoe zijn gegaan, weet Joost. Voorts beschikt het Nationaal Leger bij het vertrek van Ernst Mercuur, over zeker twintig ATV’s voor werkzaamheden in zwaar terrein. Ook dit materieel is als sneeuw voor de zon verdwenen. Wijlen Rajen Pahladsing, CEO van SDSM en groot industrieel, gaf ook een patrouilleboot terug aan de Marine van het Nationaal Leger waarop de Bofor kanonnen wederom konden worden gemonteerd. Uit India werd zwaar materieel, waaronder een graafmachine en een bulldozer, geschonken. Met deze apparatuur kon onder meer de schietbaan op Zanderij weer helemaal hersteld worden. Ook dit materieel verdween uit de kazerne en werd deels gesignaleerd bij het commissariaat in Para. Het was ook het werk van Ivan Fernald en Ernst Mercuur dat er een overeenkomst werd gesloten met India voor de levering van helikopters, waar thans nog mee wordt gevlogen bij de luchtmacht. Is echt niet het werk geweest van Lamure Latour of Benschop uit de regeringen Bouterse I en II. Ook de Memre Buku Kazerne kreeg een nieuwe omheining van beton en Apura kreeg een nieuwe kazerne. Ook op Moengo werd een militair onderkomen van het Amerikaanse leger dat tijdelijk werd gebruikt om een nieuwe pantserwagen uit te testen in het gebied, overgedragen aan het Nationaal Leger onder de regering Venetiaan III. Ook de militaire relaties met Amerika, Nederland en Frankrijk, werden aangehaald en er kwamen gezamenlijke oefeningen met militairen uit die landen. Benschop die thans minister is en met consent van de opperbevelhebber nog steeds de bevelhebber uithangt, moet geen leugens in het hoogste college van staat verkondigen, want er zijn nog steeds mensen in en buiten het Nationaal Leger, die precies weten wat er destijds is bereikt en wat na 2010 kapot is geslagen op een wijze die zijn weerga niet kent. Momenteel hebben we te maken met een totaal gedemoraliseerde grootste gewapende macht waar het misnoegen over de heersende situatie met de dag toeneemt.