Agrarische Kamer gaat sector boosten

Het project van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA), de ’Agrarische Kamer’ is nu een feit. De Agrarische Kamer werd gisteren gelanceerd op Dag der Agrariërs. Tania Lieuw- A-Soe, ondervoorzitter van de FSA, zegt dat steeds meer mensen zich ervan bewust zijn dat deze sector duurzaam ontwikkeld moet worden, zodat de economie van Suriname niet afhankelijk is van de mijnbouw. In de Agrarische Kamer zal alle informatie van agrariërs bekend zijn.

De FSA heeft de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) bereid gevonden om kredieten met redelijke rentes aan te bieden. Volgens Wonnie Boedhoe, directeur van NOB, bestaat de portefeuille van de NOB voor 40 procent uit agrarische kredieten. Deze doelgroep is dus reeds bekend bij de NOB.  De NOB heeft sinds 2009 het plan om een crop insurance systeem in Suriname gestalte te geven. Het betreft een middel om de primaire landbouw te voorzien van mechanismen om zaken die grote risico’s met zich meebrengen, te kunnen dekken. Met dit systeem zal alle informatie over de agrariërs bekend zijn. Indien er schade wordt aangericht aan de planterij, dan weet de bank welk bedrag uitgekeerd moet worden.

Lekhram Soerdjan, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zegt dat Suriname een landbouwland kan zijn in de regio, maar er zal nog veel verbeterd moeten worden. “Er moet veel meer bij elkaar worden gebracht om 5.000 professionele agrariërs te hebben en om te komen tot een toonaangevend landbouwland in de regio.” Om dat te bereiken, moet er prioriteit gegeven worden aan de agrariërs. ‘’Er zal gebruikgemaakt moeten worden van de Farmers FIRST strategie: Farmers, Innovation, Resources, Science en Technology. Deze zaken zijn nodig als wij een toonaangevend landbouwland in de regio willen zijn. Alles moet gefocust zijn op de farmer, de standaarden die gehaald moeten worden en de kwaliteiten om op de markt te kunnen concurreren, maar ook om voor onszelf veilig voedsel te hebben’’, zei Soerdjan. Voorts sprak hij over de Economic Partnership Agreements (EPA). Op korte termijn zal de minister samen met de agrariërs bij elkaar komen om meer inzicht te geven over de werking van EPA en het effect dat de EPA zal hebben op onze agrarische sector. “U kunt eraan werken om uw bezorgdheid te verminderen.”

Volgens vicepresident Ashwin Adin kent het beroep veel risico’s. Het is de taak van de sector om te kijken hoe deze risico’s beperkt kunnen worden. De mensen die risico’s dragen, moeten gesteund worden. Adhin vindt de Agrarische Kamer een mooie stap voor de agrariërs. Het is belangrijk dat de agrariërs geregistreerd worden. Zij kunnen zich dan ook beter organiseren. “Deze sector geeft ons voedselzekerheid, maar wij willen meer.” Adhin is zeer ingenomen met de oprichting van de FSA. De FSA bestaat uit 14 lidorganisaties. “Betekent dat zij 2000 landbouwers bij elkaar te krijgen en de FSA vormt dus een belangrijke schakel voor ons.” De viering van Dag der Agrariërs betrof naast de diverse speeches en lancering van de Agrarische Kamer, ook de huldiging van zes jonge agrariërs.

-door Kimberley Fräser-