September 26, 2018


Traditioneel gezagsdrager mishandelt man


September 26, 2018

De 36-jarige Sergio Sinester is eerder deze maand op brute wijze mishandeld in het Matawai gebied door de basja van Nieuw Jacob Kondre, Jurgen Tweeling. In gesprek met de krant, legt het slachtoffer uit dat hij in het gebied werkzaam is en op een zekere dag door de basja werd benaderd om met hem mee te gaan. Onderweg werd hij op een bepaald moment door een groep van bijkans twaalf mannen omsingeld, die zeiden: “Ai na yu un ab fanodu, na yu doe a san.” Sinester die van niets wist, werd mishandeld terwijl hij moest meelopen naar een andere werkplek, die ongeveer twee kilometer verder is. Het slachtoffer benadrukt dat hij tijdens het lopen aldoor zweepslagen kreeg van de basja en nog enkele andere mannen uit de groep. Bij de werkplek aangekomen, werd hij geconfronteerd met sporen van een mogelijke diefstal. Hoewel Sinester ontkende en zei niets hiervan af te weten, bleven de mannen hem slaan zonder dat de basja of een van de andere mannen naar hem luisterden. Volgens Sinester raadde de basja op gegeven moment de mannen aan om het gebeuren te filmen en het filmpje op Facebook te plaatsen. De mishandeling nam dusdanige vormen aan dat er zelfs een touw om de hals van Sinester werd gebonden. De groep mannen en de basja trokken hem vervolgens een eind mee om hem daarna langs de weg achter te laten. Een autobestuurder die hem aan de kant van de weg zag liggen, stopte en gevonden en vervoerde hem naar de polikliniek van de Medische Zending te Brownsweg. Na bij te zijn gekomen, heeft Sinester aangifte gedaan tegen de basja. Sinester zegt helemaal niet tevreden te zijn over de wijze waarop de kwestie is afgehandeld door de politie. Hij richtte zich daarom ook tot de districtscommissaris van Brokopondo, Yvonne Pinas. Sinester vertelt dat de verdachte in eerste instantie is aangehouden, daarna werd hij gebeld door de inspecteur van Brownsweg om zich aan te melden. Sinester woont in Coronie, en op zijn terugweg naar de stad, werd hem meegedeeld dat de basja in vrijheid was gesteld. Sinester gelooft dat de basja de politie heeft beloond voor zijn vrijlating. De districtscommissaris (dc) erkent dat Sinester bij haar is geweest om zijn beklag te doen. Ze haalt aan dat hij toen bekende dat er een kinking was gemaakt tussen hem en de basja, waarbij de basja hem in totaal 100 gram goud zou geven. “Ik heb het persoonlijk afgekeurd. Ik zou zo een kinking niet maken, maar als zij dat hebben besloten, wie ben ik om ertussen te komen”, haalt ze aan. De dc geeft ook aan dat er reeds een begin was gemaakt, van de basja heeft zij 8 gram goud afgestaan aan Sinester. Ze vindt het geval heel erg, als ze kijkt naar de manier waarop de man is mishandeld en de vele fracturen die hij heeft opgelopen. Ze deelt de mening dat de basja aangehouden moet worden indien hij werkelijk schuldig is. Dat is inderdaad al gebeurd, de politie heeft hem aangehouden, maar binnen de kortste keren was hij weer op vrije voeten. De dc weet echter niet waarom hij nu al vrij is. Sinester gaf aan dat hem ter ore is gekomen dat de politie beloond is geworden voor de vrijlating van de basja. De basja zou volgens hem goud aan een inspecteur hebben gegeven. De basja wilde zelf geen reactie geven op het voorval. Hij verwees de redactie naar de politie van Brownsweg. Sinester wil dat het recht zegeviert en wil dat aan de verdachten sancties worden opgelegd. Door de mishandeling heeft de man op diverse plekken pijn aan zijn lichaam en kneuzingen, ook heeft hij een arm- en een beenfractuur, waardoor hij niet kan werken. Hij ziet graag dat de juiste autoriteiten inspelen op dit gebeuren. door Richelle Mac-Nack