September 24, 2018


ANDERE INKOMSTENBRONNEN ZOEKEN


September 24, 2018

Het lijkt steeds meer erop dat de huidige regering weinig rekening houdt met de waarden en normen van de samenleving. De regering moet de samenleving beschermen tegen diverse zaken, vooral de jongeren moeten worden beschermd en ook moeten zij een goed voorbeeld krijgen, zodat zij morgen kunnen werken aan de verdere ontwikkeling van het land als ware burgers die niet onethisch handelen. De regering schijnt hier geen rekening mee te houden, want recent werd bekend dat de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, Mike Nerkust, een tippelzone wil instellen. Doelstelling is om op die manier meer ordening te brengen in de prostitutiebranche. Daarnaast wil de overheid ook een inkomstenbron aanboren. Keerpunt is niet tegen de ordening van deze branche, want sekswerkers die langs de straat staan zijn geen voorbeeld voor jonge Surinamers. Een tippelzone is dus geen slecht idee, mits die niet gecreëerd wordt in of vlakbij een woonwijk. Maar de idee is om bij de Nieuwe Haven een dergelijke zone te creëren en dat is gezien de omliggende kinderrijke buurten, geen goede plek. Er moeten ook geen winkelcentra, buurthuizen en of scholen in de buurt van een dergelijke zone gevestigd zijn. Maar in plaats van dat de regering investeert in een dergelijke zone, kan zij ook in andere sectoren investeren om zodoende andere inkomstenbronnen aan te boren die een groter maatschappelijk belang hebben. Investeren in werkgelegenheid voor de jongeren bijvoorbeeld, werkgelegenheid die niets te maken heeft met seksuele activiteiten. Juist in deze tijd waarin veel jongeren weinig tot niets te besteden hebben, moet voorkomen worden dat zij zich aangetrokken voelen tot deze branche.