VERTROUWEN IN DEZE REGERING IS ZOEK

Suma bing stem NDP? Suma wan nog 5? Suma ab gratis medisch karta of ey kies bigi moni fu kinderbijslag? Stel deze vragen aan de man op straat en het gros zal vol teleurstelling reageren. Natuurlijk hebben we nog steeds die NDP’ers die blind achter hun president aanlopen en geloven dat hij nog steeds positieve verandering zal kunnen brengen, maar het gros is gelukkig wakker. De realiteit is hard en kan steeds vaker als een feit worden gezien! De NDP heeft in de afgelopen acht jaar de economie zwaar schade toegebracht met haar verkwistend beleid en blijft volhouden dat de huidige financiële crisis de schuld is van buitenlandse invloeden. In vergelijking met 2010, is de wisselkoers voor de dollar met meer dan 100% toegenomen. Dus die BaZo kaart en een beetje meer kinderbijslag hebben absoluut geen verlichting gebracht voor de arme Surinamer. De prijzen van brood, groenten, rijst, melk, eieren zijn allemaal ook verdubbeld in de afgelopen jaren. De prijs van brandstof/gasoline per liter is bijna gelijk aan 1USD. Pe we go? We werken nu nog om te overleven, om te eten en om aan onze maandelijkse verplichtingen te voldoen. Nu komt er nog bij, dat we rij-en voertuigenbelasting moeten betalen voor het enige vervoersmiddel dat wij hebben. Een voertuig vormt naast brandstof en onderhoud al een behoorlijke kostenpost, nu komt deze belasting er ook nog bij om ons lekker verder op de kosten te jagen. De president kan tot nu toe niet beamen, dat hij bij zichzelf dient te beginnen, want in zijn naaste omgeving vindt hij zeker een groot aantal parasitaire figuren dat onze economie voortdurend blijft verzieken. De regering Bouterse moet niet langer praten over economische groei, zij moet verklaren waar al dat geleende geld aan is besteed! We moeten voor 2020 beseffen, dat de situatie niet beter zal worden. Er is teveel ruimte geboden aan deze regering om te rommelen en daar wordt al geruime tijd gretig misbruik van gemaakt. Dus wanneer Bouterse zegt dat het vast staat, dat de verhoging van de leden van de regering wordt bevroren, kan niemand daar begrip voor tonen. De leden van de regering zijn op zoveel vlakken al rijkelijk voorzien, dat een dergelijke en zoveelste verhoging de begroting alleen maar verder zou belasten. Het vertrouwen in deze regering is allang verloren gegaan. Niemand met een gezond verstand en een analytisch vermogen gelooft nog dat de huidige regering nog een waardige bijdrage zal kunnen leveren om de huidige financiële crisis op te heffen. Velen wachten daarom op 2020 in de hoop dat er verbetering zal optreden.