Politiebureau Santo Boma beschikt over printmateriaal en vervoer

Naar aanleiding van het bericht dat verschenen is in één der dagbladen waarin wordt beweerd dat met name de politie van het bureau Santo Boma, niet over printinkt en vervoer beschikt, wenst de politie het volgende bekend te maken.
Het politiebureau in kwestie beschikt al enige tijd over onder andere drukinkt en vervoer. Voorts is het normaal dat de politie van de verschillende bureaus onderling, assistentie verleent aan elkaar als het om het politiewerk gaat. Deze assistentie kan bestaan uit menskracht of uit hulpmiddelen waaronder vervoer.