ZONDER DIEFIJZER?

De nieuwbakken minister van Justitie en Politie, de heer Stuart Getrouw, heeft naar onze mening de beste voornemens om alle Surinamers in de komende 2 jaar een veiliger gevoel te bezorgen. Hij is alvast begonnen de leiding van het KPS te vervangen en daar zal de bewindsman die duidelijk geruggesteund wordt door de president, zeker wel zijn reden voor hebben. Met de politiecommissarissen, Roberto Prade, Guno Roosenhoff en Alimoedien Nasrullah, denkt de minister op beter beleid binnen het KPs te kunnen realiseren en veel wat fout is gegaan de afgelopen 8 jaar binnen de politieorganisatie, weg te poetsen. De minister die zelf oudgediende van het KPS is, schijnt vrij nauwkeurig te weten wat er zal moeten veranderen, wil er verbetering optreden. De minister die vermoedelijk vol enthousiasme zit, heeft ook aangekondigd meer mutaties binnen de politieorganisatie te willen doorvoeren. Getrouw dient echter te weten dat er binnen elke gewapende macht lieden rondlopen met een eigen agenda en vaak op subtiele wijze het belangrijke nog te verzetten werk bewust kunnen frustreren. Ook mensen die voortdurend uit eigen voordeel hun eigen richting willen bepalen, zitten al jaren in deze organisatie en zijn natuurlijk niet voor verandering die tot verbetering moet leiden. De minister heeft gelijk als hij het mes diep in de organisatie wil steken, want er zitten veel rotte appels in. Ook is het zo dat wanneer je een goede samenwerking wenst te hebben met buitenlandse politieorganisaties die zich in het bijzonder specialiseren in de drugsbestrijding, dan kan je op bepaalde posten geen mensen handhaven met een zeer bevlekte reputatie. De minister is op de goede weg, maar is in hoge mate afhankelijk van zijn collega van Financiën die toch de nodige middelen moet zien vrij te maken om goed te kunnen werken. En daar schort het natuurlijk thans vreselijk aan. Alle gewapende machten in dit land die ons adequaat zouden moeten beschermen, hebben een chronisch gebrek aan de meest noodzakelijke middelen en daar heeft Getrouw momenteel ook mee te maken. De politie zal bijna een dubbele begroting ter bechikking moeten krijgen om weer snel en goed te kunnen functioneren en dat geld ontbreekt ten enen male. Ook moet de minister niet al teveel beloven, want veel zal hij onder deze omstandigheden niet kunnen verwezenlijken. Diefijzer weghalen voor ramen en deuren is wishfull thinking hoor, heer Getrouw. Niemand zal de komende jaren erover piekeren deze minimale, maar toch noodzakelijke beveiliging tegen het tuig dat buiten op de loer ligt, te verwijderen. De rovers en dieven zijn in de afgelopen decennia zo professioneel geworden, dat diefijzer niet meer is dan pure noodzaak en het biedt een hoger veiligheidsgevoel. Zolang de kranten nog dagelijks vol staan van de ene na de andere brutale roofoverval en mensen tot in hun slaapkamer onaangenaam verrast worden door dieven en gewapende rovers, zullen de diefijzers blijven en in aantal blijven toenemen. Suriname is nou eenmaal een gevaarlijk land geworden waarbij de criminaliteit zeker een voortvloeisel is van de sterk toegenomen armoede.