June 12, 2018


Ontmanteling Suralco in rap tempo


June 12, 2018

De ontmanteling van de plant van de Suralco te Paranam vindt in rap tempo plaats. Het stafdorp is al zo goed als ontmanteld en het zwembad wordt volgegooid met zand. De Nationale Assemblee (DNA) is tot nog toe niet geïnformeerd over de afspraken die de regering heeft gemaakt met de multinational om over te gaan tot de ontmanteling. VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, zegt desgevraagd dat hij vandaag tijdens de openbare vergadering over de gezondheidszorg wederom de aandacht van het parlement en de regering over deze kwestie zal vragen. De bijeenkomst die voor 6 juni gepland was met vicepresident Ashwin Adhin met de vaste commissie Kwestie Suralco en de leiding van het parlement, is om onbekende reden afgeblazen. De oppositie eist dat er een openbare vergadering wordt gehouden. DNA- voorzitter Jennifer Geerlings-Simons, had eerder in het parlement aangeven, dat zij binnen twee weken met of zonder antwoord van de regering, een openbare vergadering zou uitschrijven, maar tot op heden is dit niet gebeurd. Gajadien is van mening dat de regering de belangen van de samenleving vanaf dag één aan het verkopen is en een beleid heeft gevoerd waarbij de onderhandelingspositie van Suriname ten opzichte van Suralco steeds verslechterd is. De samenleving had volgens Gajadien haar hoop gevestigd op DNA, maar de coalitie heeft onder aanvoering van DNA- voorzitter Jennifer Geerlings-Simons, eraan meegewerkt om de belangen van Suriname te verkopen. De volksvertegenwoordiger zegt dat het hoog tijd wordt, dat de samenleving zich ervan bewust wordt dat de regering slechts daar zit voor haar eigenbelang. “Het volk moet een goede keuze maken als zij voort wil gaan met zo een regering”, aldus Gajadien. Hij geeft aan dat er in het begin van de kwestie van Suralco eensgezindheid was in DNA en dat alle neuzen in dezelfde richting stonden, namelijk door middel van nationale inzet de kwestie aanpakken. Dit initiatief kwam volgens hem ook tot uiting. Volgens Gajadien is in het belang van enkele lieden, doelend op de top van de regering, er een vertragingstactiek gehanteerd met als doel het buitenspel zetten van DNA. Dit is volgens hem ook gebeurd, omdat zonder dat het parlement over informatie beschikt over de kwestie Suralco, de ontmanteling is gestart. Hij merkt op dat de moedermaatschappij Alcoa, waaronder de Suralco valt, in een zeer voordelige positie terecht is gekomen en hij vermoedt dat de multinational die zal doordrukken ten koste van de samenleving.   -door Johannes Damodar Patak-