June 12, 2018


‘Verhinderen politie bij opsporing strafbare feiten onverstandig’


June 12, 2018

“Het is heel onverstandig om de politie te verhinderen of op een dwaalspoor proberen te brengen, vooral als het gaat om de opsporing van personen die een strafbaar feit gepleegd hebben”, zegt advocaat Hugo Essed vandaag in gesprek met De West. Op zaterdag 2 juni heeft een gezamenlijke politie-eenheid bestaande uit de afdeling Kapitale Delicten en het Regio Bij-stand Team Midden (RBTM), de verdachte Ganesh B. in de zaak van de zeeroof aangehouden op een adres in het ressort Lelydorp alwaar hij zich geruime tijd schuilhield. Bij de aanhouding trachtte de vriendin van Ganesh B., de politie te hinderen in hun optreden, waardoor ook zij werd overgebracht naar de afdeling Kapitale Delicten. Na verhoord te zijn, werd zij heengezonden. “Dat noemt men wetsdienaren verhinderen in het beoefenen van hun bediening. Het is een strafbaar feit, zeker als je de politie hindert verdachten aan te houden”, benadrukt Essed. De advocaat zegt dat burgers altijd verplicht zijn alle instructies van de politie strikt op te volgen. “Het moet als burger niet in uw hoofd komen te vragen als de politie gelijk heeft of niet of als de politie wel mag handelen of niet”, zegt Essed. Ook als het gaat om naaste familieleden, vriend(in), partner of kennis, dienen burgers de politie niet te hinderen. Hoewel Essed erkent dat vooral als het gaat om naaste familieleden of partners die betrokken zijn bij een strafbaar feit, de reacties emotioneel kunnen worden, zegt hij dat in het belang van de eigen veiligheid, de juiste informatie verschaft moet worden aan de politie. Behalve dat een verdachte op de vlucht kan slaan, kan deze ook de persoon die hem verdedigt als dekking gebruiken om allerlei strafbare handelingen te plegen. “De politie is op de eerste plaats mens en probeert in een aantal gevallen in te spelen op het sociaal-psychische, omdat het om een naaste gaat. Maar het blijft aan de beoordeling van de desbetreffende agent om eventueel gebruik te maken van geweld om op te treden, want daartoe zijn ze wel bevoegd”, legt Essed uit.   -door Priscilla Kia-