June 12, 2018


AAN DIGGELEN


June 12, 2018

Alle hoop die nog bestond bij de gemeenschap dat de Alcoa, de moedermaatschappij van de Suralco LLC in de nabije toekomst nog investeringen zou willen of gaan plegen in de bauxietindustrie, schijnt momenteel aan diggelen geslagen te zijn, nu de Alcoa de sloop van de raffinaderij te Paranam tegen alle protesten van relevante oppositionele krachten in, op zeer korte termijn zal aanvangen. De Alcoa heeft voor deze sloopwerkzaamheden een inschrijving gehouden en voor deze grote klus is het Nederlandse bedrijf Koole Contractors, in aanmerking gekomen en is reeds met zijn voorbereidende werkzaamheden gestart. Protesten hebben niets geholpen en ook de regering Bouterse II zwijgt als het graf en heeft tot nog toe De Nationale Assemblee niet op de juiste wijze op de hoogte gebracht, van wat ze met de Alcoa heeft bekokstoofd. De Nationale Assemblee tast tot op heden in het duister wat de regering Bouterse in achterkamertjes met de Noord-Amerikaanse multinational heeft bedisseld. Wat tot nog toe wel wordt waargenomen door de oppositie en de gehele gemeenschap, is slechts zeer nadelig voor Suriname en duidt op een totale ontmanteling van alles wat de Alcoa in 100 jaar in ons land heeft neergezet. Alles wordt kapotgeslagen en opgeruimd. En dit geldt zeker voor de mijngebieden en de raffinaderij te Paranam. Voor wat betreft de Brokopondo Krachtcentrale, is men nog steeds up-to-date actief en wordt er elektrische energie aan de EBS verkocht die volgens ingewijden in de energiesector veel te duur is en nog steeds voor Suriname zeer onvoordelig. Inmiddels doet de regering alsof haar neus bloedt en weigert al jaren De Nationale Assemblee en dus ook de gemeenschap, goed op de hoogte te houden van al hetgeen met de Alcoa is afgesproken en wat voor pad bewandeld zal worden om eventueel de bauxietindustrie voor Suriname, nieuw leven in te blazen. Alcoa schijnt de regering Bouterse II behoorlijk in de tang te hebben, want tot op heden durft dit kabinet geen vuist tegen dit be-drijf te maken en heeft het er alles van, dat de multinational bepaalt en dicteert en deze regering niet anders doet dan de dictaten slikken en maar op de knieën blijft gaan voor het grote kapitaal. Of is het misschien toch zo, dat men afspraken met de Alcoa heeft gemaakt die uiteindelijk slechts in het voordeel van de kliek rond de president zullen uitpakken.