June 9, 2018


Jogi vindt Adhin hoogste onderscheiding niet waardig


June 9, 2018

VHP- parlementariër Mahinder Jogi vindt dat vicepresident Ashwin Adhin, de hoogste onderscheiding van ons land, Drager van het Grootlint in de Ere Orde van de Gele Ster van de Republiek Suriname, niet waardig is en ook geen lagere onderscheiding. Hij vraagt zich af als drie jaar voorzitterschap van de Culturele Unie Suriname (CUS), drie jaar de functie van minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en nu drie jaar vicepresident, voldoende is om zo een hoge onderscheiding in ontvangst te mogen nemen. Jogi brengt in herinnering de vele nyan patu’s die tijdens de periode van Adhin als minister hebben plaatsgevonden en waarnaar Adhin toen nooit een onderzoek heeft ingesteld, zoals de aankoop van schoolboeken ter waarde van miljoenen euro’s die achteraf nutteloos bleken te zijn en opgeslagen liggen in een depot waarvoor tot nu toe nog huur wordt betaald, de Naschoolse Opvang en Carifesta, waarvoor de begroting geraamd was op SRD 16- 17 miljoen, maar aan het einde van het evenement bleek dat er SRD 39 miljoen was uitgegeven. De parlementariër zegt dat niet al deze zaken onder Adhin hebben plaatsgevonden, maar dat hij als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de plicht had om een onderzoek in te stellen. In plaats daarvan heeft Adhin een corruptie faciliterend beleid ondersteund.
Jogi voert aan dat Adhin vanaf 2015 tot op heden vicepresident is van ons land en dat het volk in deze periode geconfronteerd is met een enorme devaluatie, koersstijging en het afhankelijk worden van voedselpakketten. “Is Adhin gedecoreerd voor deze verworvenheden?”,vraagt de volksvertegenwoordiger. Hij benadrukt dat Adhin nog jaren zal moeten werken voor ons land om een dusdanige staat van dienst te hebben dat hij gedecoreerd kan worden. Volgens Jogi is deze onderscheiding een politiek scenario van president Desiré Bouterse. Hij geeft aan dat dit geschiedt kort voor de aankomst van de Indiase president, Ram Nath Kovind en dat Adhin belast is met de voorbereidingen, terwijl het een aangelegenheid is van de counterpart van de president, namelijk het Kabinet van de President. Jogi vermoedt dat Bouterse, Adhin vlak voor de verkiezing van 2020 zal aankondigen als te zijn de nieuwe president van Suriname als de NDP wint. Dit om kiezers te misleiden om op de NDP te stemmen, vanwege de affiniteit met de etniciteit. Na de verkiezing zal Adhin, Bouterse vriendelijk bedanken en zal Bouterse volgens Jogi wederom president van Suriname worden. Adhin heeft geëmotioneerd gereageerd op zijn decoratie door Bouterse. Hij gaf aan dat het voor hem een eer is om door president Bouterse, die volgens hem een legende is, gedecoreerd te worden. Jogi merkt op dat de reactie van Adhin aangeeft dat hij aan zichzelf twijfelt. Hij etaleert volgens de VHP’er de baas- knechtrelatie tussen hem en Bouterse. Jogi merkt op dat onze voorouders juist gevochten hebben tegen onderdrukking en niet om die te behouden. “Adhin wordt als pion gebruikt”, aldus Jogi.

 

door Johannes Damodar Patak