June 7, 2018


Ex-militairen ook slachtoffers politiek geweld


June 7, 2018

Onder de ex-militairen zitten ook slachtoffers van politiek geweld. Dit kwam gisteren naar voren op de persconferentie van het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld onder leiding van Humphry Jeroe. Hij gaf aan dat de organisatie die al twee jaar verzoeningsactiviteiten onderneemt, heeft opgemerkt dat er een soort negatief imago over de ex-militairen in de samenleving heerst.
Naast de negatieve houding van de samenleving, kampen veel ex-militairen met problemen zoals huisvesting, herstel in hun salaris, psychologische problemen, geen dokterskaart etc. “Als de ex-militairen iets willen zeggen, klaagt de samenleving”, zegt Jeroe. Volgens hem wordt vergeten dat deze mannen door te strijden een bijdrage hebben geleverd aan land en volk. Alleen al om deze reden zou de overheid een oor moeten hebben voor deze groep.
Jeroe zegt dat het comité gesprekken heeft gevoerd met een deel van de ex-militairen en dat geconstateerd is dat zij hulp nodig hebben. Om deze militairen bij te staan, zullen er gesprekken worden gevoerd met de minister van Defensie, Ronni Benschop en president Desiré Bouterse. Het comité heeft zich de afgelopen periode beziggehouden met verschillende zaken. Zo is er gesproken met mensen die traumatische ervaringen hebben gehad en daar nog steeds last van hebben. Volgens Jeroe is er inmiddels gesproken met traumadeskundige Henk Amstelveen, zodat aan deze mensen hulp geboden kan worden.
Om de positie van de slachtoffers beter in kaart te brengen, is het comité ook bezig met een applicatie om de administratie van de slachtoffers op een professionele manier in te voeren. Dit zal het comité volgens Jeroe in een betere onderhandelingspositie met de overheid brengen.
Op 28 juni 2018 zal in het dorp Redi Doti de derde nationale rouwdag worden gehouden. Redi Doti is een van de dorpen waar politiek geweld zich heeft voorgedaan als gevolg van de Binnenlandse Oorlog. Jeroe zegt dat het comité mensen uit het binnenland heeft gehaald die een wrok hadden tegen de militairen, de toenmalige bevelhebber en het Nationaal Leger. Ook zal worden getracht de verdeeldheid onder de inheemse dorpen weg te werken. Met de inheemsen worden gesprekken gevoerd om zich te verzoenen. Het comité heeft nog geen overeenstemming bereikt met de Stichting Moiwana ’86 voor het houden van activiteiten in het dorp op de dag van de nationale rouw. Jeroe geeft aan dat het comité blijft hopen dat die dag ooit komt.

door Priscilla Kia