GEEN OPLOSSING

De Martin Luther Kingweg, in de volksmond ook bekend als de Highway, is sinds een aantal jaren een drukke verkeersader. Dit komt niet alleen doordat het gebied steeds meer bewoond wordt, maar ook omdat het verkeer naar gebieden ten zuiden van Paranam gebruikmaakt van deze weg. Dat de weg door de jaren heen een belangrijke schakel is geworden, is overduidelijk. Alleen hebben opeenvolgende regeringen verzuimd de weg te onderhouden. Op diverse plekken zitten er gaten in de weg. Bestuurders die dagelijks gebruik maken van de Martin Luther Kingweg, weten dat het daar onprettig rijden is. Onlangs heeft de regering besloten om de weg aan te pakken. Op bepaalde plaatsen zijn de gaten opgevuld, maar dit lost het probleem niet helemaal op, want de weg is nog steeds hobbelig. Daarom vermijden veel mensen zoveel als mogelijk om gebruik te maken van deze weg die in de late jaren ’60 van de vorige eeuw is aangelegd. Ook zijn niet alle gaten gedicht, wat betekent dat men steeds moet uitkijken waar men rijdt. Hoewel het niet om grote gaten gaat, kunnen zij toch schadelijk zijn voor voertuigen, vooral de kleine personenauto’s. Als men de staat van de weg goed bekijkt, dan lijkt het er echt op, dat men na de aanleg ervan, nimmer iets eraan heeft gedaan. Het opvullen van een aantal gaten, blijkt geen oplossing te zijn, de weg moet ook geëgaliseerd worden. Helaas is dit maar al te vaak de werkwijze van de regering; in plaats van  een duurzame aanpak, kiest ze voor een goedkope oplossing waarmee niemand echt geholpen is.