ZIEN DOET GELOVEN

Er zijn mensen die, wanneer ze pas een nieuwe functie hebben en nog niet helemaal weten wat ze moeten zeggen of doen, niet de situatie in ogenschouw nemen, maar gelijk een grote mond hebben, op z’n Surinaams zeggen we vaak” “Soso mofo!” Als deze mensen daadwerkelijk de koe bij de horens zullen en weten te vatten, moeten wij eerst zien voordat wij de vele beloftes kunnen geloven. Zo begon de nieuwe minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, met de belofte, dat hij het veiligheidsgevoel terug zal brengen in Suriname. Hij zei vol vertrouwen, dat er een beleid zal komen om de misdaad hard aan te pakken. Maar wat denkt de nieuwe minister van JusPol nu eigenlijk te kunnen bereiken met zeer beperkte financiële middelen, in die korte periode waarin hij zich moet waarmaken? Wij weten inmiddels, dat de regering Bouterse geen notie heeft van een kundige beleidsvoering. Bouterse heeft zijn ‘kundigheid’ al bewezen door ministers bij de vleet te vervangen, anderen te ontslaan bij een ministerie met behoud van salaris, om ze vervolgens een andere functie toe te bedelen met nog een andere beloning. Het is heel frappant, dat de regering Bouterse II stelselmatig overspoeld wordt door corruptiegevallen en telkens probeert deze gevallen in de doofpot te stoppen. Bouterse blijft maar roepen: “Wij moeten het allemaal samen doen!” Gelooft Bouterse ECHT, dat hij het samen met ONS doet, wanneer hij steeds alle blaam over zijn falend beleid, op anderen schuift? Wetgevers van paars lijken grotendeels op een groep jaknikkers, die eigenlijk nooit een volk zou mogen vertegenwoordigen. De zoveelste reshuffling van ministers is volgens Keerpunt ook niet de oplossing waarna deze regering op zoek moest gaan. Maar ja, om terug te komen op onze kersverse JusPol-minister, misschien moet wij hem ‘the benefit of the doubt’ geven en afwachten om een oordeel te kunnen vellen. Helaas is het aanpakken van de criminaliteit geen gemakkelijke taak. Het aantal roofovervallen neemt toe en de politie heeft tot nu toe niet vaak de daders kunnen arresteren. In stad en district is het probleem een brandend vraagstuk geworden. Hoe Getrouw de veiligheid naar een aanvaardbaar niveau zal terugbrengen, blijft een grote vraag. Keerpunt denkt dat het ministerie van JusPol allereerst moet investeren in zijn manschappen en de nodige attributen, voordat Getrouw daadwerkelijk tot handelingen kan overgaan. In februari van dit jaar is er een raamwerk gemaakt waarin alle knelpunten van het Korps Politie Suriname zijn opgenomen. Er werd een team samengesteld dat het vervolgtraject had uitgezet dat samen met werkgroepen binnen het korps, moest streven naar structurele hervormingen. Criminelen hebben namelijk geen vrees meer voor de politie en daar moet verandering in komen. Denk maar aan de periode toen Chan Santokhi minister van JusPol was, toen hanteerde hij een no-nonsensebeleid en de criminaliteit was in die periode met rasse schreden terug gebracht.