VOL VERTROUWEN

De gezondheidssector is zwaar getroffen door de economische crisis die heerst in ons land. Onlangs is minister Patrick Pengel van Volksgezondheid, overgeplaatst naar het ministerie van OWT&C. Antoine Elias zwaait nu de scepter op Volksgezondheid. Voormalige ministers van Volksgezondheid hebben de crisis binnen de gezondheidszorg niet kunnen oplossen, gevolg is dat het probleem steeds groter is geworden, maar de nieuwe minister laat zich hierdoor niet ontmoedigen. Door de jaren heen zijn er al diverse programma’s en plannen geschreven over hoe de gezondheidszorg in Suriname geregeld moet worden. Minister Antoine Elias zal daarom geen nieuwe plannen maken, hij wil uitvoeren wat er al is. Hij zegt de ervaring die hij in de afgelopen jaren heeft opgedaan als directeur van het Mungra Medisch Centrum (MMC), zeker te zullen meenemen in zijn nieuwe functie. Hij erkent dat gebrek aan geld een probleem vormt, maar met innovatieve ideeën kunnen kleine problemen ook worden opgelost. Veel verpleegkundigen trekken vanwege de slechte salariëring weg of zijn van plan dat te doen. De minister is van mening dat een betere waardering van de verpleegkundigen en medische specialisten dit kan tegengaan. Een betere waardering kan zijn vruchten afwerpen, maar het kostenplaatje wordt dan wel fors hoger. Wij hopen wel dat Elias beseft dat de totale gezondheidssector niet te vergelijken is met het MMC. De problemen binnen de gezondheidszorg zijn immens. Er moeten prioriteiten gesteld worden ten aanzien van de problemen die eerst moeten worden aangepakt. Ook het financieel aspect moet niet onderschat worden. Terwijl medische specialisten dreigen het werk neer te leggen, staan anderen klaar om naar Nederland te vertrekken bij de eerstvolgende oproep. Wij hopen dat de minister inderdaad in staat is de sector te redden van verdere ondergang.