NO WAY BACK!

Een groot deel van het Surinaamse volk heeft zich een zeer ongunstig lot toebedeeld, toen het in 2010 naar de stembus ging en een cruciale fout beging. Het had nooit gedacht dat die keus zulke slechte gevolgen zou hebben. But now, there is no way back! Het gevolg van deze keus is, dat de huidige regering het klaar speelt lening op lening te nemen, en zij lijdt er financieel niet onder, terwijl het volk zijn riem steeds strakker moet trekken. Er is tot op heden zoveel geld geleend, dat de aflossing van deze schuld op onze achterkleinkinderen zal rusten. De financiële positie van de staat is naar verluidt veel slechter, dan de regering de samenleving wil doen geloven. De krantenkoppen liegen er niet om. Al geruime tijd worden salarissen te laat gestort, pensioenen verlaat uitbetaald en andere financiële verplichtingen worden niet op tijd voldaan. De regering Bouterse wil niet toegeven, dat zij tegen de politieke en financiële muur staat. Door hun falend beleid, ondeskundig handelen en het feit dat zij continu geld leent, pleegt zij roofbouw op het totale financiële systeem. Door de vele leningen die de regering Bouterse is aangegaan, is zij genoodzaakt om op allerlei manieren voor de terugbetaling naar meer inkomsten te zoeken. Daarom wordt er zoveel haast gezet om de Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) in te voeren. Indien de invoering van BTW dit jaar wordt doorgedrukt, zal een ieder dieper in zijn of haar zak moeten tasten om deze extra belasting te betalen en nog te overleven. De invoering van BTW maakt onder andere consumptiegoederen duurder, en dat terwijl er nu al sprake is van een zeer zwakke koopkracht. Er waren zoveel plannen van deze regering om tot extra inkomsten te komen. Er werd gesteld dat Suriname een voedselschuur zou kunnen worden, maar er werd nooit een officieel gedegen plan gemaakt, laat staan dat er uitvoering aan werd gegeven. Ook vertelden ministers over de verdere ontplooiing van de rijstsector en het stimuleren van de lokale veeteelt, maar nergens merk je een vast plan van aanpak. Zo zijn er nog meer voorbeelden die meer inkomsten zouden genereren, zoals de herintroductie van rietsuiker, de bananenteelt beter managen en onbespoten groenten exporteren. En zo kunnen we nog verder gaan. Duidelijk is dat deze regering niet in staat is om dergelijke ontwikkelingen te brengen. Het feit dat de regering op haar begroting voor 2018, SRD 400 miljoen heeft opgebracht aan inkomsten uit BTW, geeft ook aan dat ze de kluts kwijt is. Zij wenst slecht op een makkelijke manier het volk uit te persen. Makkelijk geld verdienen met de BTW. Zij zoekt absoluut niet naar productie en alternatieve manieren om het land beter te besturen of ontwikkelingen te bedenken die onze huidige situatie kunnen verbeteren. Met een productieloos beleid komen we er zeker niet.