Jogi ingenomen met aanpak wateroverlast

VHP-assembleelid Mahinder Jogi tevens lid van de vaste commissie Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is ingenomen met de gezamenlijke aanpak van wateroverlast door de mi-nisteries LVV en Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). Het probleem van de wa-teroverlast haalde Jogi aan tijdens de vergadering van De Nationale Assem-blee (DNA). Door de hevige regenval van de afgelopen dagen, hebben de boeren het erg moeilijk met hun aanplant. Een aantal gebieden is onder water gelopen, omdat lozingen, sluizen en kokers, verstopt waren. Dit is volgens Jogi te wijten aan de regering, daarom zullen de boeren een compensatie moeten krijgen. “Waren lozingen en kanalen onderhouden, dan hadden de boeren dit probleem niet. Groenten zijn momenteel goedkoop, maar door dit probleem zullen veel groenten verloren gaan. Dit verlies zal gevolgen hebben voor de groenteprijzen, die zullen weer de lucht in gaan.”
De grote regentijd breekt straks aan, dat betekent volgens Jogi dat er weer een moeilijke periode verwacht kan worden. De volksvertegenwoordiger vindt het van belang dat de bovengenoemde ministeries zich intensief bezig gaan houden met de voorbereiding op de regentijd. “Er moeten modellen afgewerkt worden voor een beter onderhoud van onder andere de lozingen.”
De nieuwe LVV-minister Lekhram Soerdjan, had in het parlement een aantal lo-pende projecten opgesomd. Zijn ministerie is samen met Openbare Werken, Trans-port en Communicatie (OWT&C) bezig is met de uitvoering van deze projecten, waarvan de aanpak van de wateroverlast een van de prioriteiten is.
Over de nieuwe minister wil Jogi desgevraagd nog geen uitspraken doen.
Jogi kijkt uit naar transparantie en betere controle bij dit ministerie om zaken die mis zijn gelopen bij de vorige minister Suresh Algoe, te voorkomen. De agrarische sector heeft volgens Jogi meer financiën nodig.
“Ik dring er bij financiënminister Hoef-draad op aan om niet moeilijk te doen. Ik geloof dat de minister het belang van deze sector niet kent”, aldus Jogi. De parlementariër had in DNA aangegeven dat er veel verdiend kan worden met deze sector. Maar er zal ook meer geïnvesteerd moeten worden in onder andere nieuwe machines en technologie, ook is het stimuleren van de eigen productie, ondernemerschap en het creëren van werkgelegenheid, van groot belang.
De export moet volgens Jogi ook niet vergeten worden, maar eerst moet de lokale sector goed aangepakt worden.

-door Kimberley Fräser-