DE NORMAALSTE ZAAK

Het Bestrijding Internationale Drugsteam (BID) van het Korps Politie Suriname, KPS, heeft een week geleden op de JAP-luchthaven 55 pakjes drugs aangetroffen in een container waarin normaliter koffers worden geladen. Leden van het BID-team ontdekten dat de container een dubbele bodem had. De container stond al klaar om geplaatst worden in de bagageruimte van een KLM-vliegtuig. De hoeveelheden onderschepte cocaïne die uit ons land komen, zijn in de afgelopen tijden verviervoudigd. Terwijl onze economie op instorten staat, blijkt de handel in cocaïne te floreren, want er wordt meer coke dan ooit gevonden. Het lijkt wel de normaalste zaak van de wereld, dat er wekelijks een aantal kilo drugs wordt onderschept, men kijkt er nauwelijks nog van op. De smokkel van drugs c.q. cocaïne uit ons land is nog nooit zo groot geweest. Keerpunt weet, dat criminelen allerlei manieren bedenken om het verderfelijke spul uit het land te krijgen en de afgelopen tijd lijkt bij elke vangst het spul creatiever te zijn verborgen dan bij de vorige ontdekking. Maar wat kun je doen als gemeenschap, wanneer de overheid ervan op de hoogte is dat er grote hoeveelheden drugs worden gesmokkeld, maar er weinig of niets tegen doet? Suriname wordt overduidelijk gebruikt als doorvoerland en alhoewel er een anticorruptiewet is aangenomen, wordt er heel weinig gedaan aan de corruptie die de handel in drugs bedient. Dit zijn onder meer de bevindingen van de Amerikaanse overheid in het International Narcotics Control Strategy Report 2018. In dit rapport wordt duidelijk aangegeven, dat drugsgerelateerde corruptie de grootste hindernis is bij de bestrijding van de drugshandel in Suriname. De regering heeft wel meerdere malen gezegd de drugshandel te willen bestrijden, maar helaas wijst de praktijk anders uit, zo wordt er nauwelijks politieke wil getoond om de zaak bij de kern aan te pakken. Het gevolg is dat er een reeks van hindernissen opgeworpen wordt die allemaal met elkaar zijn verbonden. “Het feitelijke vermogen van Suriname om de handel in drugs tegen te gaan, wordt ernstig belemmerd door drugsgerelateerde corruptie, bureaucratische obstakels en het gebrek aan financiële en materiële middelen”, staat in het rapport. Verder wordt in het rapport ook vermeld, dat de verslechterde economische situatie in Suriname een oorzaak is voor deze oplopende drugsmokkel. In het rapport wordt de grote vangst van het vorige jaar in de Dr. Jules Sedney haven aangehaald. Bij die vangst werd maar liefst 1700 kilo cocaïne onderschept. De toelichting in het rapport, geeft aan dat er de laatste tijden meer drugs worden onderschept, omdat de productie in Colombia is toegenomen. Wat Keerpunt wel met zekerheid kan stellen, is dat binnen anderhalf jaar tijd er ongeveer 16.000 kilo cocaïne in beslag is genomen in Suriname en Europa (uitgevoerd uit Suriname).