Ferrier: ‘Wet Basisonderwijs heeft prioriteit’

Tijdens de kennismaking van de nieuwe ministers in De Nationale Assemblee (DNA), zei de nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Lilian Ferrier, dat zij graag ziet dat de Wet Basisonderwijs dit jaar prioriteit krijgt, zodat de ontwikkelingskansen van kinderen gegarandeerd worden. Ferrier gaf aan dat er een aantal conceptwetten bij DNA ligt, die prioriteit hebben voor het uitvoeren van het onderwijsbeleid. De nieuwe minister heeft al een aantal punten onderstreept die uitgevoerd zullen worden tijdens haar zittingsperiode. Het eerste punt is de aanpak van het basisonderwijs. “Als we weten dat in het lager onderwijs 50 procent van de leerlingen de eindstreep niet haalt, dan moeten we hieraan meer aandacht schenken.” Ten tweede wil de minister een betere bescherming voor de kinderen tijdens het onderwijsproces en niet alleen binnen het scholencomplex.

“In de hele omgeving waarin kinderen zich moeten ontwikkelen, moeten ze zich veilig voelen”, aldus Ferrier. Momenteel zijn de VOJ-scholen in samenwerking met de politie reeds hiermee bezig.

Om voor al deze zaken te zorgen, is de wetgeving erg belangrijk. Er is een aantal conceptwetten, dat klaarligt bij de leiding van DNA, maar volgens DNA-ondervoorzitter Melvin Bouva, liggen de concepten nog niet bij de leden van het parlement. Zodra de leden, beschikken over de concepten, kan er samen met de onderwijsminister aan gewerkt worden. Mocht dit proces zover zijn, dan doet Ferrier een beroep op DNA-leden om vooral de Wet Basisonderwijs dit jaar prioriteit te geven, zodat dit gedeelte in elk geval geregeld is voor de kinderen.

Verder wenst Ferrier continuïteit binnen onderwijsproces, niet alleen voor wat betreft het proces, maar ook de curricula. Thans zijn er verschillende lopende leningen bij onder andere de Islamic Development Bank. Daarom krijgt ook het beroepsonderwijs hoge prioriteit, omdat de meeste leningen daaraan besteed worden. De minister vindt het erg belangrijk dat alles dat met financiën te maken heeft op het ministerie, nauwkeurig gemonitord wordt. “Monitoren, dataverzameling en de verschillende initiatieven die er zijn, moeten ook gemeten worden aan de impact die ze hebben op de kinderen, ook voor de lange termijn.

Ferrier heeft gisteren samen met vicepresident Ashwin Adhin een bezoek gebracht aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De minister gaf aan dat er ook daar een uniek initiatief is genomen, namelijk de bouw van studentenflats. Dit is volgens de minister nooit eerder gerealiseerd.

door Kimberley Fräser