VOORBEREIDINGEN GROTE REGENTIJD

Hoewel de grote regentijd nog niet is aangebroken, weet de samenleving nu al wat haar te wachten staat wanneer dit seizoen zijn intrede doet medio april. In het afgelopen weekend heeft het flink geregend binnen en buiten Paramaribo. Diverse straten zijn enkele dagen onder water gebleven, de doorstroming naar de waterwegen loopt zoals bekend moeilijk, omdat die veelal verstopt raken door plastic zakken of flessen. De regering heeft het afgelopen jaar enkele trenzen opgeschoond, maar wat zich het afgelopen weekend heeft voorgedaan, geeft een beeld van wat we mogen verwachten in de regentijd, want de waterafvoer in Paramaribo laat in sommige buurten veel te wensen over. De regering heeft in de afgelopen periode stappen ondernomen om bepaalde rioleringen in Paramaribo op te schonen en waar nodig enkele werkzaamheden verricht zodat ze beter kunnen functioneren. Gezien deze voorbereidingen niet overal het gewenste resultaat hebben opgeleverd, kunnen we er liever op voorbereid zijn dat we net als het afgelopen weekend, in sommige straten door het water zullen moeten waden of rijden. Daarnaast zijn er ook andere gevolgen die gepaard gaan met de regentijd in Suriname. Groenteboeren zullen schade lijden, waardoor we nu al weten dat de prijzen van groenten verhoogd zullen worden in de komende periode. Het wordt tijd dat de regering duurzaam investeert met name in bepaalde buurten, zodat die gevrijwaard worden van dagenlange wateroverlast tijdens de regentijd. Ook wordt er vaak gezegd dat er in de landbouw wordt geïnvesteerd of dat er geld wordt vrijgemaakt voor landbouwers, maar nimmer heeft de regering een manier gezocht om de boeren toch een handje te helpen in de grote regentijd. Het is bekend dat veel landbouwgronden onder water lopen, omdat het afwateringssysteem in Suriname niet goed functioneert. In de afgelopen periode hebben diverse studenten hbo-opleidingen en de universiteit, laten zien hoe groente geteeld kan worden door gebruik te maken van nieuwe ideeën, die als voordeel hebben dat overvloedige neerslag geen invloed heeft op de groenten. Een van deze mogelijkheden is het planten in pvc-buizen. In plaats van geld te verspillen, kan de regering dit promoten, want het komt zowel de lokale als buitenlandse markt ten goede, wat niet alleen winst oplevert voor de boer, maar ook voor de staat.