STEEDS NIEUWE GEZICHTEN

Dakloze mannen en vrouwen die een dutje doen op trottoirs en voor winkels in de binnenstad van Paramaribo, dit is een bekend beeld. Wat wij de laatste tijd opmerken, is dat er steeds nieuwe gezichten erbij komen. Vaak worden burgers opgeschrikt door zwervers die uit het niets lopen te schelden of dreigen te zullen slaan. Niet alleen voor burgers, maar ook voor toeristen kan dit heel onaangenaam zijn. Enkele jaren terug was het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) samen met Justitie bezig met het uitwerken van een plan om de overlast van zwervers te beperken. De aanpak maakte deel uit van een integraal plan van het Openbaar Ministerie om de criminaliteit preventief te bestrijden, omdat het gros van de zwervers, verslaafd is. Echter weten wij niet in hoeverre dit plan succesvol is uitgevoerd, er komen namelijk steeds nieuwe mannen en vrouwen bij. Geluidsoverlast, wildplassen, vervuiling en geweld, zijn allemaal problemen waarvoor deze dak- en thuislozen zorgen. Behalve dit halen zij ook de tonnen in de binnenstad leeg op zoek naar voeding of andere zaken. We moeten nu een structurele oplossing vinden voor de zwerverskwestie, want ze bezorgen veel overlast. Uitbreiding van de capaciteit van het Bureau voor Dak- en Thuislozen, is een optie, net als voorzien in meerdere opvangcentra. Maar als zwervers opgevangen worden, moeten ze verzorgd worden. Een heikele kwestie, want de overheid zit financieel krap. Toch zou er gezocht moeten worden naar een mogelijkheid om deze mensen op te vangen en begeleiden. Een aantal kan misschien vak leren. Als de overheid van plan is het toerisme te ontwikkelen om meer inkomsten te creëren, is dit een van de zaken die serieus aangepakt moet worden, aangezien dit onze toerismesector negatief beïnvloedt en averechts kan werken voor ons land.