President en regering krijgen nu al onvoldoende

Uit het recente onderzoek dat uitgevoerd is door het Instituut voor Dienstverlening, Onderzoek en Studiebegeleiding (Idos), blijkt dat de president en de regering het cijfer 4 hebben gehad voor het beleid dat zij voeren. Het onderzoek is in november en december 2017 uitgevoerd, waarbij 1000 willekeurige personen uit de districten Paramaribo, Wanica, Commewijne en Nickerie, zijn geënquêteerd. Aan de personen werd onder andere gevraagd wat zij vinden van het beleid van de regering en de president, of ze maandelijks uitkomen met hun salaris en voor wie ze zouden stemmen als er nu verkiezingen zouden worden gehouden. Het gemiddelde antwoord van de 1000 personen is dat zij tegen de 15e van de maand niet meer uitkomen met hun geld. De overige resultaten luiden als volgt: het percentage van de zwevende keizers was 36,4%, terwijl 15,7% niet weet of zij zouden stemmen. De NDP kreeg 14,3% van de stemmen, terwijl de VHP goed was voor 15,7%. De overige partijen; NPS, DOE, PL, ABOP, BEP, PALU, DA’91, KTPI en HVB onder leiding van Sapoen, liggen ver onder deze percentages. De percentages van 2016 en 2017 verschillen niet veel van elkaar.

Volgens de opiniepeilingen die het onderzoeksbureau in februari 2015 uitvoerde, zou de NDP in Paramaribo 45,9% van de stemmen behalen. Volgens de peiling zou de partij 9 van de 17 zetels behalen uit dit district als de verkiezingen in dat jaar gehouden zouden worden. De ABOP zou de derde grootste partij zijn in Paramaribo en zou 4 procent van de stemmen binnenhalen. DOE stond op de vierde plaats met 3,7 procent van de stemmen, terwijl de groep zwevende keizers op 22,7 procent kwam. Deze groep zou hierdoor 5 zetels vasthouden. Uit dit onderzoek bleek dat de NDP ook het hoogst scoorde in de districten Wanica, Commewijn, Nickerie en Coronie, terwijl ABOP in Marowijne het hoogste scoorde. In dat jaar werden ook meer dan 5000 personen geïnterviewd door de enquêteurs van Idos.

-door Kimberley Fräser-