Verkondigen van onwaarheden niet bevorderlijk voor implementatie Minamata verdrag

Tijdens de bespreking van de ratificatie van het verdrag Minamata Convention on Mercury, gisteren in De Nationale Assemblee, heeft NPS-assembleelid Patricia Etnel, aangehaald dat de implementatie van het Minamata verdrag grote invloed zal hebben op de economie van ons land en ook op de toekomst van ons land. Ze zei dat er geen oplossingsmodellen geboden worden als er nu al zaken aangehaald worden die niet op waarheid berusten. Dit is volgens haar niet bevorderlijk voor de implementatie van het verdrag. Etnel doelt op de uitspraken die laatst zijn gedaan door de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Regilio Dodson, waarbij hij stelde dat de skalians op het stuwmeer waren om de kwikresten op te ruimen. Ze vraagt zich af of de minister kennis heeft genomen van het Minamata verdrag, waarin duidelijk is opgenomen, dat elk land zijn verontreinigde gebieden moet kunnen aangeven, inzake het afvalbeheer betreffende kwik moet er een verbrandingsinstallatie komen, er moet voldoende personeel zijn, ook moet elk land ervoor zorgen dat er standaarden zijn over hoe de omgang en opslag van giftig afval plaatsvindt.

In diverse rapporten en documenten waarin de regering richting geeft aan haar beleid voor de komende periode, is volgens Etnel niet duidelijk gesteld waar we als land rekening mee moeten houden als het aankomt op het implementeren van het Minamata verdrag. Internationaal is er overeengekomen dat de wereld het gebruik van kwik met 50 procent moet terugdringen in 2020. Het opnemen van dit punt in het Ontwikkelingsplan 2016-2021, is volgens Etnel zeer noodzakelijk.

De parlementariër vraagt zich af of Suriname er klaar voor is om de implementatie van het Minamata verdrag tot een feit te maken, gezien ongeveer 20.000 mensen een baan hebben binnen de goudsector en 44,5 procent van de inkomsten van de staat uit de goudsector komt. Daarnaast haalt Etnel ook aan dat de regelgeving en het beleid met betrekking tot klimaat, in het kader van milieu, heel erg zwak is. Ook is ze van mening dat het managen van de klimaatsverandering een probleem vormt binnen het beleid van het land. Het assembleelid benadrukte, dat de bewustwording om kwikvrij te werken binnen de ambachtelijke en kleinschalige goudwinningsindustrie in Suriname, nog een probleem is. Daar moet volgens haar nog veel werk verricht worden. Ze zijn dat 57, 4 procent van de Surinaamse gouddelvers aangeeft, dat goudwinning zonder kwik onmogelijk is, daarnaast is het volgens haar ook moeilijk te achterhalen hoeveel kwik ons land binnenkomt, gezien 32 procent van de verkoop van kwik niet binnen het formele circuit gekocht kan worden. Ook moet er volgens Etnel een duidelijk aanspreekpunt zijn als dit verdrag wordt geïmplementeerd. Daarnaast moet er volgens haar naar gestreefd worden om de totale bevolking bewust te maken van dit verdrag. Om de effecten op de economie te minimaliseren bij de implementatie van het Minamata verdrag, moet de overheid volgens Etnel naar tal van zaken kijken en ervoor zorgen dat er alternatieven komen, want deze alternatieven zullen uiteindelijk de toekomst van ons land bepalen. Ook zegt Etnel dat Suriname zijn standpunt internationaal moet verduidelijken, dat is niet alleen bepalend voor onze diplomatieke rol, maar ook voor de toekomst van onze natie.

Door Richelle Mac-Nack