ONVOLDOENDE BEWUST

Nog steeds kiezen veel bewoners ervoor om hun vuil in brand te steken zonder rekening te houden met de zeer ernstige consequenties die dat voor ons allen met zich mee kan brengen. De gevolgen worden niet zo serieus genomen, omdat het verbranden van vuil in een bepaald gebied misschien niet massaal gebeurt. Maar de gevolgen zijn er wel en daarvoor kunnen we onze ogen niet sluiten. Ondanks dat de vuilniswagen langskomt in de meeste gebieden, zijn er toch mensen die om de een of andere reden hun vuil verbranden. Ook zijn we in Suriname niet zo ver gevorderd als het gaat om het scheiden van afval, maar dat betekent niet dat alle afval door de vuilnisman wordt meegenomen. Niet wetende wat er met dit afval gedaan moet worden, wordt vaker voor de gemakkelijkste weg gekozen om ervan af te komen. De gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid door het verbranden van huis- en tuinafval in de open lucht, worden nog steeds onderschat in Suriname. Vooral in de middag- en avonduren wordt afval verbrand. De vieze lucht, hiervan is allesbehalve aangenaam voor omwonenden en voorbijgangers. Het verbranden van huisvuil en soms zelf autobanden en pvc-flessen op het erf, getuigt van weinig respect voor anderen in de omgeving. Ook is er een hoge dioxine-uitstoot bij het verbranden in de open lucht van plastic en houtafval, dat kan leiden tot gezondheidsklachten. Surinamers zouden meer voorlichting moeten krijgen over de gevolgen van het verbranden van dergelijk afval. Ook zou de regering ervoor moeten zorgen dat de burgers informatie krijgen over wat zij moeten doen met afval dat bijvoorbeeld niet door de vuilniswagen opgehaald wordt. Burgers zijn daar slecht over geïnformeerd en de gevolgen laten zich raden.