Tahiti-voorzitter Raoul Poki:

Mindshift nodig bij bedrijven voor sponsoring clubs Brokopondo

Een totale ommekeer in de kijk van bedrijven op de sportontwikkeling in het district Brokopondo, moet volgens Tahiti-voorzitter Raoul Poki ertoe bijdragen dat meer sportverenigingen gesponsord worden. De topman van de oudste voetbalclub van Brokopondo onthult dat zijn team in een serieuze overlevingsstrijd verwikkeld is.

“We willen Tahiti behouden voor het district”, benadrukt Poki, die nu al 9 jaar verbonden is aan Tahiti. De voetbalclub uit Brokopondo bestaat reeds 35 jaar en doet mee in de competitie van de SVB Tweede Divisie. Dit jaar herdenkt Tahiti haar 36-jarige bestaan. Geruime tijd leek het bergafwaarts te gaan, maar het afgelopen weekeinde kwam er een ommekeer in de prestaties van Tahiti met een 3-1 zege op Papatam in de nationale SVB bekercompetitie.

Hoewel dat een opleving is voor Tahiti, dat in de reguliere competitie van de SVB Tweede Divisie de voorlaatste plaats bezet op de ranglijst, baart het financiële kostenplaatje clubvoorzitter Poki nog ernstig zorgen.

Transformatieproces

Het management van Tahiti doet volgens Poki er alles aan het team te structureren naar de moderne maatstaven binnen de voetbalsport, die sponsors kunnen aantrekken. Maar dit transformatieproces moet zich volgens de clubbestuurder niet alleen voltrekken binnen de clubs van het district.

Ook bedrijven en ondernemers in Brokopondo moeten beseffen dat districtsploegen een achterstand hebben op de teams uit Paramaribo. “Een ploeg als Leo Victor weet al hoe met zaken van sponsoring om te gaan, maar wij zijn van het district en moeten deze ervaring nog opdoen”, legt Poki de vinger op de zere wonde. Als clubbestuurder probeert hij daarom medebestuurders van Tahiti als bestuursleden van andere clubs zover te krijgen om de districtsteams organisatorisch en institutioneel te versterken. Poki waarschuwt daarbij voor het gevaar waarbij een club slechts steunt op sponsoring van 1 persoon. “Als deze persoon wegvalt stort alles in elkaar.” Met trainingen voor bestuurders en jongeren probeert Tahiti het bewustwordingsproces op dit gebied te stimuleren. De club is dankbaar voor de steun die vanuit de multinationale onderneming I Am Gold gegeven wordt aan de sportontwikkeling in het district. Maar ook andere bedrijven in Brokopondo zouden dit voorbeeld moeten volgen, vindt de Tahiti-voorzitter.

Sport, jeugd en veiligheid

Hij baseert zijn visie op het belang van sport voor de jeugd van Brokopondo, die door sportbeoefening wordt afgehouden van het slechte pad. “Hiermee investeer je ook in de veiligheid van jouw omgeving en voor jouw bedrijf”, weet Poki, die zelf ook ondernemer is. Als jongeren aan sport doen helpt dat ook hun schoolprestaties, dus sponsoring van sportclubs heeft ook zijn voordelen voor het onderwijsproces, legt de clubvoorzitter uit. In het 35-jarige bestaan van Tahiti heeft de club steeds bijgedragen aan de sportontwikkeling in Brokopondo. Tahiti werd opgericht door Jason Baisie en is voortgevloeid uit een afsplitsing van een jeugdafdeling van het vroegere SDO. “De jeugdigen vonden dat zij een eigen team wilden oprichten en zo zag Tahiti het levenslicht.”

Mindshift

Poki hoopt dat de mindshift bij de bedrijven daadwerkelijk plaatsvindt en de bedrijfseigenaren de sport, metname de voetbalsport in Brokopondo gaan zien als een “entertainment business”. “In de ogen van de FIFA is voetbal een product dat als entertainment verkocht wordt aan het publiek.

Het management van de club moet dan ook goed georganiseerd zijn om de middelen via dit product te genereren en weer te stoppen in de verdere ontwikkeling van de sport.” De financiele steun van bedrijven, die als sponsors optreden, is daarbij onontbeerlijk, meent Poki. Hij heeft graag dat sponsors hun geld niet alleen stoppen in entertainmentactiviteiten, maar ook daadwerkelijk “investeren in de ontwikkeling van het product voetbal”. In dit licht pleit de Tahiti-voorzitter voor meer thuiswedstrijden van zijn ploeg, omdat bij uitwedstrijden zeer weinig tot niets verdiend kan worden. “We spelen nu alleen uitwedstrijden. Onze supporters kunnen niet altijd de verre afstanden afleggen om hun club te komen aanvuren, waardoor inkomsten voor de clubkas uitblijven. Het zou dus goed zijn als de SVB daar rekening mee houdt. De club heeft het moeilijk in deze tijd waar het niet zo goed gaat met de Surinaamse economie”, stelt de Tahiti-voorzitter.

Bigi Wei afgekeurd

Tahiti moet zijn thuiswedstrijden nu spelen in het dr. Kries Ramkhelawan Sportcomplex te Livorno/Wanica, omdat de thuishaven Bi-gi Wei Stadion te Brokopondo recentelijk voor de tweede keer is afgekeurd door een inspectieteam van de SVB. De inspecteurs hebben volgens Poki weer aanbevelingen gedaan, waaraan gewerkt wordt door het bestuur van de Brokopondo Sportbond. Poki vindt het billijk als voortijdig gemeld wordt dat er inspecties zullen plaatsvinden.

De plaatselijke beheerders van het Bigi Wei Stadion zijn verrast geworden door de komst van de inspecteurs. “De mensen waren bezig, maar materiaal dat gebruikt moest worden om de voorgestelde aanpassingen van de eerste inspectie te doen, was niet ter plekke. Deze waardevolle spullen kunnen niet onbeheerd daar worden achtergelaten en zijn dus naar een andere lokatie afgevoerd, waar er wel bewaking is.” Hoewel de inspecteurs hiervan op de hoogte zijn gesteld en het materiaal zou worden opgehaald, is het Bigi Wei sportcomplex toch afgekeurd, waardoor de teams van Brokopondo nu een andere lokatie als thuishaven moeten gebruiken met alle gevolgen van-dien, stelt de Tahiti-voorman. Tahiti moet bij zijn eerstvolgende optreden uitkomen tegen Happy Boys. Deze wedstrijd in de competitie van de SVB Tweede Divisie wordt vandaag afgewerkt in het stadion van de Meerzorg Sportbond, thuishaven van Happy Boys, en vangt aan om 16.30 uur.

(DRP)