Mathoera: ‘Situatie veel slechter dan 2015’

Tijdens haar betoog bij de vierde ronde van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA), stelde VHP-parlementariër Krishna Mathoera, dat de huidige situatie veel slechter is dan in 2015. Ze haalde aan dat de bestedingsruimte is verslechterd door de hoge renteaflossingen van de gemaakte schulden. Mathoera voerde aan dat de schulden en uitgaven van de staat zijn gestegen, terwijl de inkomsten zijn gedaald. Zo haalde ze bijvoorbeeld aan dat de rente en aflossingen 50 procent bedragen van de inkomsten, die ongeveer SRD 4miljard zijn. Het geld dat overblijft, is zelfs niet genoeg om salarissen uit te betalen. Ze stelde dat er niet alleen onvoldoende geld is voor de uitbetaling van salarissen, maar zei ook dat andere basiszaken niet gefinancierd kunnen worden, zoals: onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid. Ook haalde ze aan dat er geen geld is voor belangrijke zaken, zoals paspoorten en rijbewijzen.

Volgens de parlementariër is de dienstverlening van de overheid slecht en haast onacceptabel. Verder stelde ze ook dat in de departementen van de diverse ministeries, basale zaken als papier, schoonmaakmiddelen en toiletpapier, ontbreken.

Gezien het grote tekort van de regering, puzzelt zij volgens Mathoera elke maand met de uitbetaling van slarissen en subsidies. De regering heeft daarom in juni 2017 SRD 10 miljoen euro geleend bij de RBC Bank tegen een rente van 7 procent, zodat de vakantiegelden uitbetaald konden worden. Mathoera wil duidelijkheid waarom en waarvoor er geld geleend is. Ook wil ze weten hoe de regering het begrotingstekort zal invullen. Mathoera wees de regering op de gevolgen van de monetaire financiering  en deed een beroep op de regering het land niet wederom in een crisis te storten. Veder riep ze de regering op om de handen ineen te slaan, met de deskundigen om de tafel te zitten en het beleid te wijzigen.

door Richelle Mac-Nack