EEN FLINKE KNOEIPARTIJ

Uit het Clad-rapport blijkt dat er flink geknoeid is met publieke middelen bij de uitvoering van het project Naschoolse Opvang. Miljoenen Surinaamse dollars zijn hieraan uitgegeven zonder dat deze gelden verantwoord kunnen worden. Er werd meer voeding geleverd dan het aantal kinderen dat op school zat, terwijl er weinig terecht is gekomen van de extra begeleiding waarvoor het project oorspronkelijk bedoeld was. Zo is er betaald voor diverse diensten die niet aangetoond kunnen worden, de bestelbonnen liggen allemaal daar. De porties die overbleven namen de leerkrachten mee naar huis, zij hoefden niet te koken. Allemaal verspilling van staatsgelden zonder dat het doel werd bereikt. De procureur-generaal moet deze zaak goed onderzoeken. De grootverdieners voor wat betreft de Naschoolse Opvang, zijn de parlementariërs van de paarse partij geweest. Het zal ons daarom niet verbazen als wij horen dat niemand heeft gefraudeerd. Sinds deze regering is aangetreden, zijn alle kanalen voor verspilling en wanbeleid geopend. Op alle fronten wordt er gesjoemeld en gegrabbeld. Het schoolboekenproject, Carifesta, het zijn allemaal voorbeelden waaruit blijkt dat de regering niet zorgvuldig is omgegaan met de staatsmiddelen. Het erge is dat dezelfde mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie, normaal samenwerken met de president. Terwijl de Anticorruptiewet goedgekeurd is en er wordt aangegeven dat corruptie niet met de mantel der liefde bedekt zal worden, gebeurt precies het tegenovergestelde. Het blijft alleen bij het maken van rapporten waarmee verder niets wordt gedaan. Deze zaak moet tot de bodem uitgezocht worden en de schuldigen dienen voor de rechter te worden gebracht. In 2010 had de president persoonlijk aangegeven dat hij corruptie wilde elimineren. Wij willen feiten en daden zien. De president moet laten zien dat hij daadwerkelijk de corruptie wil aanpakken.